קטגוריה:
מפרסם:
תחומים: פרסים
איזור: כל הארץ

פרס שר הבריאות לשנת 2016
לפרסומי איכות בתחומי הבריאות והרפואה וכן הרפואה וההלכה
שר הבריאות והנהלת משרד הבריאות מכריזים על תחרות בנושא פרסומי איכות הנוגעים לתחומי הבריאות והרפואה וכן בתחום הרפואה וההלכה.
לתחרות בתחום הבריאות והרפואה יוכל לגשת כל מי שחיבר מאמר מדעי או ספר שהתפרסם בין השנים 2016-2012 .ובתחום הרפואה וההלכה כל מי שחיבר ספר בין השנים 2016-2012.
הקריטריונים להערכת העבודות בתחום הבריאות ורפואה הינם: איכות
הפרסום בהיבט המקצועי; איכות הפרסום בתרומתו לקידום הבריאות והרפואה; איכות הפרסום מבחינת חדשנות בעולם הרפואה.
תחומים מומלצים בתחום הבריאות והרפואה: בריאות הציבור; שוויוניות
במערכת הבריאות בארץ; צרכנות בריאות; אורח חיים בריא; רפואה מונעת;
רפואה וסביבה; שיקולי עלות תועלת במערכת הבריאות והערכות משק הבריאות לאתגרים של מחר.
הקריטריונים להערכת העבודות בתחום רפואה והלכה הינם: איכות הפרסום
בהיבט ההלכתי ותרומתו בספרות התורנית; מחקרים הלכתיים הדנים בנושאי
רפואה והלכה; סיכומים יסודיים של נושא/נושאים הקשור/ים לבריאות בהלכה מכל היבטיו; שאלות ותשובות הדנים בנושאי רפואה.
תחומים מומלצים בתחום הרפואה וההלכה: היבטים הלכתיים בקצות החיות
(לידה ומוות); תרומות והשתלות איברים; היבטים הלכתיים של דילמות אתיות
ברפואה; שמירת הגוף והנפש בהיבט ההלכתי ושאר עניינים הלכתיים ותורניים הדנים בהלכות רפואה.
בכל אחד משני התחומים יוקצו שלושה פרסים:
הפרס הראשון בסך 50,000 ש"ח
הפרס השני בסך 20,000 ש"ח
והפרס השלישי בסך 10,000 ש"ח
להגשת הפרסומים לחברי וועדת הפרס, יש להעביר את החיבור
בארבעה עותקים ולמלא 'טופס הגשה' באמצעות פניה למזכיר הוועדה,
הרב טוביה פריינד, בדואר אלקטרוני:IPM.POST@MOH.GOV.IL
או בפקס: 02-5655993
הגשת הפרסומים לוועדה עד לתאריך 31.7.2016
בפניה יש לציין פרטים מלאים וכתובת למשלוח חוזר של 'טופס הגשה' ו'תקנון הפרס'.