קטגוריה:
מפרסם:
תחומים: קורסים מקצועיים
איזור: תל אביב והסביבה

המרכז האקדמי ללימודי המשך ברפואה יקיים
סדנא בשיטות מחקר
בהנחיית פרופ' ליאת לרנר-גבע
9-8 ביוני 2017
יום חמישי 17:30-14:00 | יום שישי 12:00-8:30

מטרת הסדנא הקניית ידע בשיטות מחקר, תוך דגש על הצד היישומי של עקרונות בתכנון מחקרים וביצועם, וקריאה ביקורתית של מאמר.

להרשמה: מזכירות המרכז האקדמי ללימודי המשך ברפואה
טלפון 03-6409228/9797
דוא"ל:stal@tauex.tau.ac.il

לפרטים נוספים לחץ כאן