קטגוריה:
מפרסם:
תחומים: מתמחים
איזור: בני ברק

במרכז הרפואי מעיני הישועה התפנה מקום להתמחות
במחלקת פנימית
אופציה להמשך לתת התמחות בתמיכת המרכז הרפואי

קורות חיים נא לשלוח למייל:chedva@mhmc.co.il
או לפקס: 03-5770545