קטגוריה:
מפרסם:
תחומים: רופאים
איזור: חיפה

המרכז הרפואי "בני ציון" חיפה מודיע על מכרז לסגן/ית מנהל ביה"ח

דרישות המשרה:
א. תואר מומחה באחד ממקצועות הרפואה ובמינהל רפואי.
ב. וותק של שלוש שנים לפחות כמומחה באחד ממקצועות הרפואה.
ג. ניסיון בארגון וניהול רפואי.
ד. התאמה למינוי אקדמי בפקולטה לרפואה.

את הבקשות יש להגיש בכתב למנהל המרכז הרפואי בני ציון
ת.ד. 4940, חיפה 31048 בצירוף:

א. דיפלומות רישיונות ואישורי תואר מומחה.
ב. קורות חיים ורשימת פרסומים. (גם במייל).
ג. רשימת ממליצים וכתובותיהם (עד 5 ממליצים - גם במייל).

על הבקשות להגיע אל לשכת מנכ"ל המרכז הרפואי עד 30 יום ממועד פירסום מודעה זו.