קטגוריה:
מפרסם:
תחומים: רופאים
איזור: חיפה

המרכז רפואי "בני ציון" חיפה מודיע על מכרז למנהל/ת יחידת השד

דרישות המשרה:
א. תואר מומחה/ית ברפואה.
ב. וותק של חמש שנים לפחות כמומחה/ית בכירורגיה כללית.
ג. ניסיון בארגון וניהול רפואי.
ד.התאמה למינוי אקדמי בפקולטה לרפואה.

את הבקשות יש להגיש בכתב למנהל המרכז הרפואי בני ציון
ת.ד. 4940, חיפה 31048 בצירוף:
א. דיפלומות רישיונות ואישורי תואר מומחה.
ב. קורות חיים ורשימת פרסומים.
(גם במייל:emi.zoaretz@b-zion.org.il)
ג. רשימת ממליצים וכתובותיהם (עד 5 ממליצים–במייל).

על הבקשות להגיע אל לשכת מנכ"ל המרכז הרפואי עד 30 יום ממועד פרסום מודעה זו.