מפרסם:
תחומים: רופאי שיניים
איזור: חיפה

logo b-zion

המרכז הרפואי "בני ציון" חיפה
מודיע על משרה למנהל/ת מרפאת שיניים
במסגרת קרן מחקרים

תיאור המשרה:
*אחריות לניהול מקצועי ומנהלי של מרפאת השיניים בהתאם למדיניות משרד הבריאות והנהלת ביה"ח.
*אחריות לתקינות הציוד במרפאה, אחזקתו וניצולו היעיל.
*אחריות על קשר עם גופים מוסדיים (קופות חולים, משרד הביטחון, חברות ביטוח וכו').
*ניהול קשר עם ספקי ציוד.
*מתן ייעוץ לצוות הרפואי בבית החולים ולמאושפזים.
*אחריות על תקציב המחלקה, הצגתו השנתית להנהלה וניצולו בצורה יעילה.

דרישות המשרה:
רישיון ישראלי לעסוק ברפואת שיניים MDM.
תואר מומחה ברפואת שיניים.
3 שנות וותק כמומחה ברפואת שיניים.
ניסיון בארגון וניהול רפואי.
נסיון בניהול מרפאה וניהול צוות עובדים.

את הבקשות יש להגיש בכתב למח' משאבי אנוש למייל: personal@b-zion.org.il בצירוף:
א. דיפלומות רישיונות ואישורי תואר מומחה.
ב. קורות חיים.
ג. רשימת ממליצים וכתובותיהם.