קטגוריה:
מפרסם:
תחומים: רפואה פיזיקאלית
איזור: חיפה

המרכז הרפואי "בני ציון" חיפה מודיע על מכרז למנהל/ת מחלקת שיקום

דרישות המשרה:
א. תואר מומחה ברפואה פיזיקלית ושיקום.
ב. וותק של שלוש שנים לפחות כמומחה ברפואה פיזיקלית ושיקום.
ג. ניסיון בארגון וניהול רפואי.
ד. התאמה למינוי אקדמי בפקולטה לרפואה.

את הבקשות יש להגיש בכתב למנהל המרכז הרפואי בני ציון ת.ד. 4940, חיפה 31048 בצירוף:
א. דיפלומות רישיונות ואישורי תואר מומחה.
ב. קורות חיים ורשימת פרסומים. (גם במייל).
ג. רשימת ממליצים וכתובותיהם (עד 5 ממליצים – גם במייל).

על הבקשות להגיע אל לשכת מנכ"ל המרכז הרפואי עד 30 יום ממועד פירסום מודעה זו.