קטגוריה:
מפרסם:
תחומים: גניקולוגיה
איזור: חיפה

המרכז הרפואי "בני ציון" חיפה מודיע על מכרז למנהל/ת
יחידת חדרי לידה

דרישות המשרה:
א. תואר מומחה ברפואה נשים ומיילדות.
ב. וותק של שלוש שנים לפחות כמומחה ברפואת נשים ומיילדות.
ג. ניסיון בארגון וניהול רפואי.
ד. התאמה למינוי אקדמי בפקולטה לרפואה.

את הבקשות יש להגיש בכתב למנהל המרכז הרפואי בני ציון ת.ד. 4940, חיפה 31048 בצירוף:
א. דיפלומות רישיונות ואישורי תואר מומחה.
ב. קורות חיים ורשימת פרסומים. (גם במייל).
ג. רשימת ממליצים וכתובותיהם (עד 5 ממליצים – גם במייל).

על הבקשות להגיע אל לשכת מנכ"ל המרכז הרפואי עד 30 יום ממועד פירסום מודעה זו.