קטגוריה:
מפרסם:
תחומים: קורסים מקצועיים
איזור: תל אביב והסביבה

המרכז האקדמי ללימודי המשך ברפואה, שנת הלימודים תש"פ
בשיתוף הפקולטה למשפטים
סוגיות האשפוז בכפייה- פסיכיאטריה ומשפט
The issue of forced hospitalization- Psychiatry and law

מרכזים: פרופ' מוטי מרק, פסיכיאטר ומשפטן
פרופ' שלמה שוהם, משפטן וקרימינולוג, חתן פרס ישראל לקרימינולוגיה
תת מרכזת: עו"ד יוליה קרימצקנסקי, עובדת סוציאלית ומשפטנית

לפרטים נוספים אודות הקורסים לחץ כאן

מועד: ימי רביעי, אחת לשבוע, בין השעות 18:30-20:30

שכר לימוד: 3,900 שנתי

להרשמה מקוונת לחץ כאן

מזכירות המרכז האקדמי ללימודי המשך 03-6409797/9228
cmetau@tauex.tau.ac.il

לאתר התוכנית לחץ כאן