מפרסם:
תחומים: קורסים מקצועיים
איזור: כל הארץ

"חוק הביטוח הלאומי: נכות, תפקוד וכושר עבודה. חוק הנכים (תגמולים ושיקום) מבחנים לקביעת דרגת נכות"
(השתלמות לרופאים פוסקים בוועדות רפואיות של המוסד לבטוח לאומי, רופאים וחברי ועדות רפואיות של אגף השיקום, בנושאים רפואיים, שיקומיים אתיים ומשפטיים)

ביה"ס ללימודי המשך ברפואה יפתח קורס בנושא הנ"ל, החל מיום שישי, ה-18 באוקטובר 2013.

להרשמה, נא למלא הטופס המצ"ב ולשלוח במייל חוזר אל מזכירות ביה"ס.

טופס הרשמה לקורס

לתכנית הקורס