מועד התחלה: 5 בספטמבר 2017, 09:00
מועד סיום: 7 בספטמבר 2017, 10:00
מיקום: ירושלים

fragile X premutation