מועד התחלה: 4 באפריל 2017, 14:30
מועד סיום: 4 באפריל 2017, 16:00
מיקום: וולפסון, חולון

מחלקות מציגות: וולפסון/ ברזילי/בת ימון

הצגת מקרים בשעה 14:30