מועד התחלה: 20 באוקטובר 2017, 09:00
מועד סיום: 20 באוקטובר 2017, 10:00
מיקום: יפורסם בהמשך