CT של גבר בן 84: מקרה לדיון מאת ד"ר גדעון פלוסר

לפניך תמונות CT של גבר בן 84 מינואר 2009.

מה הממצא המשמעותי ביותר?

1. כיס השתן מלא
2. היצרות וגשר במפרק הסאקרואיליאקלי השמאלי.
3. הרחבה וחסר סדירות במפרק הסאקרואיליאקלי הימני.
4. תהליך הרסני – כנראה גרורה – בעצם הסאקרום משמאל.
5. הצילומים תקינים.

תמונה 1

תמונה 2

התשובה הנכונה הינה:
הרחבה וחסר סדירות במפרק הסאקרואיליאקלי הימני.

לפניך תמונות CT שבוצעו באוגוסט 2008 (5 חדשים לפני הבדיקה שהובאה קודם).
מה מהבא נכון לגבי הצילומים (זהירות – קצת קשה לראות!).

מה הממצא המשמעותי ביותר?
1. יש ממצא פתולוגי ליד המפרק הסאקרואיליאקלי השמאלי
2. יש ממצא פתולוגי ליד המפרק הסאקרואיליאקלי הימני
3. יש קו שבר בסאקרום
4. לנבדק יש דלקת של התוספתן

תמונה 3

תמונה 4

התשובה הנכונה הינה:
יש ממצא פתולוגי ליד המפרק הסאקרואיליאקלי הימני

מה היא האבחנה ההגיונית ביותר?

1. Ankylosing Spondylitis
2. Reactive Arthritis
3. Osteoarthritis
4. Septic Sacroiliitis

תמונה 3

תמונה 4

התשובה הנכונה הינה:
Septic Sacroiliitis

מה הצעד הבא לקראת אבחנה סופית?
1. ביופסיה ותרבית
2. בדיקת B27
3. בדיקת MRI
4. אין כל צורך בהמשך בירור

התשובה הנכונה הינה:
ביופסיה ותרבית

דיון:
בצילומים המוקדמים יותר (מס' 3,4) יש אולי חסר סדירות מינימאלי סמוך ל-SIJ הימני, אך הממצא העיקרי הוא מוקד היפודנסי (קצת יותר כהה) קדמית למפרק, עם בועת אויר קטנה בתוכו. המדובר במורסה המתבלטת מהמפרק.

בצילומים שבוצעו לאחר חמישה חדשים (1,2) יש ארוזיות ב-SIJ הימני, עם הרס והרחבה של המפרק בחלקו הקדמי.

לנבדק היו כאבים באגן מימין וחום כבר בזמן הבדיקה הראשונה, אך הוא סירב לטיפול ושוחרר לביתו. הוא חזר כעבור 5 חדשים, והפעם בוצעה ביופסיה מהמפרק. (תמונה 5 – הנבדק שוכב על הבטן ומחט הביופסיה ב-SIJ). בתרבית מהנוזל שנשאב מהמפרק גדל Staph Aureus.

הקולקציה הנוזלית, עם בועת האויר שבתוכה, מחשידה לתהליך זיהומי.

התהליך הוא חד צדדי.
יש התקדמות מהירה יחסית בהרחבת המפרק וארוזיות בהיקפו, מה שפחות אפייני למחלה דלקתית סרונגטיבית.
גילו של הנבדק הוא נגד אבחנה של Ankylosing Spondylitis, וגם היות המחלה חד צדדית. הגיל הוא גם נגד Reactive Arthritis (אם כי לעולם אינך יכול לדעת). ההרס והרחבת המפרק הם נגד OA.

אבחנה:
Septic Sacroiliitis, Staph Aureus.

תמונה 5