אוסטיאוארתריטיס, דלקת מפרקים ניוונית, היא תהליך בלאי פיזיולוגי שמתרחש לאורך החיים ומתבטא בשחיקה במפרקי ירך וברך. כאשר ביטויי המחלה קלים, ניתן וכדאי לטפל במחלה בדרכים שמרניות, אך כאשר מוצו כל הטיפולים השמרניים ללא הצלחה וניוון המפרקים עדיין גורם לירידה משמעותית באיכות חיי המטופל , קיים צורך בהתערבות ניתוחית הכוללת החלפת מפרק.

שכיחות הניתוחים בישראל – נמוכה משמעותית ממדינות ה-OECD

נכון לשנת 2016, שיעור ניתוחי החלפת מפרקי ירך וברך בישראל היא נמוכה משמעותית בהשוואה למדינות ה-OECD. כך, בעוד בקרב מדינות ה-OECD מתקיימים בממוצע 9.9 ניתוחים להחלפת מפרק ירך לכל אלף איש בגילאי 65 ומעלה, בישראל מדובר ב-5.9 ניתוחים בלבד. מבט על שיעור ניתוחי מפרק ברך מעלה גם הוא תוצאות עגומות: בעוד ממוצע ניתוחי החלפת מפרק ברך לאלף איש בגילאי 65 ומעלה בקרב מדינות ה-OECD עומד על 7.7, בישראל מתבצעים 5.9 ניתוחים בלבד (1).

החלפת מפרק ירך וברך – שביעות רצון גבוהה בקרב המנותחים

מנתוני האקדמיה האמריקאית למנתחים אורתופדים AAOS - American Academy of Orthopedic Surgeons עולה כי 90% ממנותחי החלפת מפרק ברך חוו ירידה משמעותית בכאב, וכן מרבית המנותחים חוו עלייה באיכות החיים בעקבות הניתוח, לצד הפחתה בכאב ועלייה בתנועתיות (2). במפרק הירך השיפור יותר ניכר והשביעות רצון מהניתוח יכול להגיע עד 97% מהמנותחים.

מיתוסים על ניתוחי החלפת מפרק ירך וברך

מגוון טכנולוגיות חדשות שנכנסו לשימוש בשנים האחרונות הפכו את ניתוחי החלפת מפרק ירך וברך לבטוחים ויעילים יותר מבעבר, ובהתאם שביעות הרצון של המנותחים גדלה. למרות האמור לעיל, שיעור המנותחים בישראל נותר נמוך יחסית. נתון זה ניתן לייחס למגוון אמונות שגויות הקיימות סביב הניתוחים:

"כאבי מפרקים מהווים ביטוי לתהליך הזדקנות טבעי שיש להשלים וללמוד לחיות עימו" - מדובר באמונה שגויה. תהליך התנוונות המפרקים אמנם מתקדם עם הגיל, אך בכל מקרה בו המטופל חווה כאב תדיר המפריע להתנהלותו בשגרה, יש לפנות לייעוץ ואבחון לצורך התאמת טיפול בבעיה. בנוסף האנשים היום, בגילאים שנחשבו מתקדמים בעבר, דורשים יותר מעצמם ורוצים ליהנות מהחיים, לבצע ספורט ולטייל. בכדי לעמוד ברצון זה ולהתגבר על כאבי השחיקה במפרקים, מומלץ לשקול החלפת מפרק.

"מוטב להמתין כמה שיותר עד לביצוע הניתוח להחלפת מפרק/המטופל צעיר מדי לניתוח" - הנחה זו שגויה, היות ומחקרי עבר מצאו כי הארכת משך ההמתנה עד לניתוח עלולה להחמיר את מצבו של המפרק. דחיית הניתוח תוביל לירידה באיכות החיים ואף עלולה להפחית את ערך ותועלת הניתוח (4). זהו המקום להתייחס גם לעניין הגיל, היות וישנה סברה כי לא מומלץ לעבור את הניתוח בגיל 'צעיר' מדי. בפועל, הנתון שיקבע האם המטופל זקוק לניתוח להחלפת מפרק הוא מצב המפרק ולא גילו של המטופל. האקדמיה האמריקאית למנתחים אורתופדים (AAOS) מצאה כי גילם הממוצע של המנותחים בארה"ב עומד על 65 שנים בלבד (5).

"המשתל עמיד לעשר שנים לכל היותר" - הנתונים מצביעים על כך כי מעל 90% משתלי הברך מתפקדים גם לאחר 15 שנים, ו-82%  משתלי הברך מתפקדים גם לאחר 25 שנים (6). במפרק הירך השרידות גם כן בשיעור גבוה מעל 93% למעל 10 שנים לאחר הניתוח (8, 9).

"הניתוח יקר ודורש תהליך אישורים ארוך" - ניתוח במערכת הבריאות הציבורית הוא ללא עלות. לצורך קבלת אישור לניתוח נדרשת אך ורק הפניית מומחה. אין כל צורך בקבלת אישור מוועדה של קופת החולים או בכל מסלול ביורוקרטי אחר. מטופל המעוניין בביצוע הניתוח במסגרת פרטית, יידרש להשתתפות עצמית, כתלות בקופת החולים בה הוא מבוטח ובמסלול הביטוחי.

לסיכום, מחקרים מראים שמעל 90% מהמטופלים שעוברים ניתוח החלפה של הירך או הברך חווים שיפור ניכר באיכות החיים, דבר שמביא גם להפחתה במספר הביקורים אצל רופא המשפחה וכן מחזיר את האנשים בגיל הצעיר למעגל העבודה והתרומה לחברה, זאת בנוסף שהאדם עצמו הופך מנטל על המשפחה והחברה לעצמאי שלא נזקק לעזרת האחרים. 

ספרות:

  1. מצגת 'מערכת הבריאות בישראל בראי OECD 2018 ', מאיר ברוכים ודן קיני, משרד הבריאות.
  2. https://www.aaos.org/
  3. National Joint Registry 16th Annual Report 2019
  4. Reference: Woodbury DM. Therisks of delaying joint replacement too long. Mc Leod Health website. https://www.mcleodhealth.org/blog/risks-delaying-joint-replacement-long/. AccessedDecember 19, 2019.
  5. AmericanAcademyofOrthopaedicSurgeons (AAOS). ProjectedvolumeofprimaryandrevisiontotaljointreplacementintheS. 2030 to 2060..
  6. Evans, Robert W Walker, Jonathan P Evans, Ashley W Blom, Adrian Sayers*, Michael R Whitehouse*Lancet 2019; 393: 655–63
  7. Recovery of physical function and patient's satisfaction after total hip replacement (THR) surgery supported by a tailored guide-book. Mattia Fortina et al.Siena, Italy. ActBiomed. 2005 Dec;76(3):152-6
  8. The Department of Orthopedics Surgery, Haukeland University Hospital. The Norwegian Arthroplasty Registry. Aug, 2008
  9. Wangen H et al, Hip Arthroplasty in patients younger than 30. International Orthopedics 2008  Mattia Fortina et al.Siena, Italy. ActBiomed. 2005 Dec;76(3):152-6