רשמת למטופל אופיאטים – כיצד תדע שעלולה להתפתח התמכרות?

התמכרויות למשככי כאבים יכולה להיות בעיה משמעותית ולא תמיד הרופא המטפל ידוע מי עלול לפתח התמכרות. ABC - Addiction Behaviors Checklist הוא כלי סקירה יחסית קל לשימוש הנועד לרופא המטפל העוזר בזיהוי שימוש לרעה ו/או התמכרות לתרופות מרשם. אמנם התוצאה של 3 ומעלה נחשבת לחיובית אך השאלות "מסבירות את עצמן" ולעתים תוך כדי מעבר על השאלות, אנמנזה מעורפלת יותר מתבהרת ואז ניתן לדעת האם קיים שימוש לרעה או שלא.

לשאלון שני חלקים, מה קורה מאז הביקור הקודם ומה קורה בביקור הנוכחי והוא:

התנהגות מאפיינת התמכרות מאז הביקור האחרון

 1. המטופל השתמש בסמים מעוררים או ישנן עדויות לבעיית שתייה.
 2. המטופל צובר תרופות.
 3. המטופל השתמש ביותר תרופות ממה שנרשם לו.
 4. למטופל נגמרו התרופות מוקדם מהצפוי.
 5. המטופל הגדיל שימוש בתרופות.
 6. המטופל השתמש במשככי כאבים באופן מתמשך למרות שהמרשם ניתן רק למקרים מסוימים.
 7. המטופל קיבל מרשמים מיותר מרופא אחד.
 8. המטופל קנה תרופות באופן לא חוקי.

התנהגות מאפיינת התמכרות במהלך הביקור

 1. המטופל נראה תחת השפעת סמים או מבולבל (לדוגמא, ממעט בתגובות, מדבר לא ברור וכדומה).
 2. המטופל מביע דאגה בכל הקשור לתרופות שלו.
 3. המטופל מתעקש על משככי כאבים מסוג מסוים בלבד.
 4. המטופל מביע דאגה לגבי הזמינות של התרופות אותן מבקש.
 5. המטופל מדווח על הרעה ביחסים עם בני משפחתו.
 6. המטופל התייחס באופן לא אמין למרשם או לשימוש.
 7. המטופל משתמש במילים כמו "צריך" או "חייב" בהתייחס לבקשה למרשמים למשככי כאבים.
 8. המטופל מביע היעדר נכונות או עניין בגמילה או הפסקת השימוש במשככי כאבים.
 9. המטול מדווח על הקלה מינימלית או לא מספקת בעקבות השימוש במשככי כאבים.
 10. המטופל הציג קושי לעמוד בהסכם השימוש.

אחר

 1. סימנים נוספים המעוררים דאגה אצל בן משפחה באשר לשימוש של המטופל במשככי כאבים.

למעשה, השאלון מפרק לפרמטרים נפרדים את מרכיבי ההתמכרות: פיתוח סבילות, תסמיני גמילה, מניפולציות בשימוש, המתבצעת בשימוש תוך כדי התעלמות מהתוצאות, כולל השליליות ופגיעה בתפקוד.

לתשומת ליבכם, קיים קריטריון נוסף בסוף השאלון שלטעמי הוא מהחשובים – האם אחד מבני המשפחה/ חברים/ הסביבה הקרובה הביעו חשש או דאגה. ככלל, ניתן לומר שקשה מאוד לטפל בהתמכרות מבלי להסתייע במשפחה. זאת כיוון שגם המשפחה נפגעת מחד גיסא ומאידך גיסא הבלבול של המשפחה מול קרוב המשפחה הסובל מכאב משרת את המשך השימוש מבלי משים, שכן הם סובלים מההתמכרות אך פעמים רבות גם מרגישים כאב ואמפתיה לבן המשפחה הסובל ומאפשרים את המשך השימוש מבלי משים (בשל חשיבות העניין המשפחתי, תוקדש לו רשומה נפרדת).

*בכתיבת המאמר השתתפה אינה ארצי, פסיכותרפיסטית מטפלת בהתמכרויות.

Checklist developed by Bruce D. Naliboff, Ph.D. with support from VA Health Services Research and Development. Used with permission. Published in: Wu SM, Compton P, Bolus R, et al. The addiction behaviors checklist: validation of a new clinician-based measure of inappropriate opioid use in chronic pain. J Pain Symptom Manage. 2006;32(4):342-351.