בימים אלה דחה הסופר והמשורר חיים גורי את קבלת פרס שרת התרבות בתחום הציונות לשנת 2015. אפשר לנחש שקבלת הפרס לא עמדה בקנה אחד עם תפיסתו העקרונית של הסופר. באופן דומה הייתי מצפה מפרופ' רפי ביאר, מנהל רמב"ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם בחיפה - לדחות את הכבוד (המפוקפק) שהוענק לו, ולסרב לשבת בראש הוועדה להרחבת סל הבריאות.

במאמר שכתב הכלכלן סבר פלוצקר ("הרבה יותר לביטחון, הרבה פחות לחברה", "ידיעות אחרונות" 11 ינואר 2016) הוא חושף את האמת שמאחורי המספרים: "הוצאות המשרדים האזרחיים עלו אשתקד ב-5.4% ואילו בתקציב המקורי תוכנן גידול של 8.7%. הוצאות הביטחון עלו ב-3.6% ואילו בתקציב המקורי תוכננה ירידה של 1.4%". זאת, על פי נתוני משרד האוצר עצמו.

הלוואי ורופאים מכובדים ועתירי נסיון יסרבו בעתיד לשבת בראש ועדה המחלקת פירורים להמונים, במקום שבו צריך להפגין נדיבות לב והבנה לצרכי ציבור החולים במדינת ישראל

לפי סבר פלוצקר, תקציב הביטחון המתוכנן היה 60 מיליארד שקל ולמעשה הגיע ל-71.3 מיליארד שקל - עלייה של 19% בשנה, ללא פעילות צבאית חריגה. הלכה למעשה, במהלך 2015 הכנסת אישרה הגדלה של 23% בתקציב הביטחון, עד שצה"ל לא הצליח להשתמש בכל התקציב ונשאר עודף של כ-3 מיליארד בקופה. ובסייפא של המאמר מוסר פלוצקר ששנת 2015 נסגרה ב"חסכון" של 7-10 מיליארד שקל בהוצאות של משרדי הממשלה האזרחיים.

התקציב המיועד ל"הרחבת סל הבריאות" היה ונשאר בשנים האחרונות- 300 מיליון שקל - 0.3 מיליארד שקל, כלומר כ-2 פרומיל מתקציב הביטחון של מדינת ישראל!

לבי לבי לפרופ' ביאר ועמיתיו, אשר נדרשו לדחוק את נסיונם המקצועי ועקרונותיהם האנושיים למיטת הסדום שנכפתה עליהם. לבי לבי לשר הבריאות יעקב ליצמן, אשר קיבל הכשר מיוחד ממועצת חכמי התורה ומוסיף לשבת בממשלה המקריבה את טובת אזרחיה על מזבח של בטחוניזם מפוקפק.

פרופ' ביאר נתבקש לעמוד בראש ועדה שתחליט על מתן מימון ע"י המדינה, מעבר לתקציב משרד הבריאות, לתרופות וטכנולוגיות רפואיות שיסייעו להפחית את הסבל, להאריך חיים ולהציל חיי אנשים רבים. ביודעי שפרופ' ביאר הוא איש הגון ועתיר זכויות, הייתי מצפה שיושרה אישית כגון זו של הסופר חיים גורי, תנחה אותו לדחות את הכבוד המפוקפק שנפל בחלקו. הלוואי וגם רופאים אחרים, מכובדים ועתירי נסיון כמוהו, יסרבו בעתיד לשבת בראש ועדה המחלקת פירורים להמונים, במקום שבו צריך להפגין נדיבות לב והבנה לצרכי ציבור החולים במדינת ישראל.

ד"ר אבנר רשף
12 ינואר 2016