"היהפוך כושי עורו, נמר חברבורותיו?" (ירמיהו י'ג , כ"ג). לצערי, פסוק קולע זה מדברי ירמיהו הנביא משקף נאמנה את דרך התנהגותם של "קברניטי" מערכת הבריאות כיום, המעידה כאלף עדים על אי התאמתם לתפקיד משקמי מערכת הבריאות הקורסת - סגן שר הבריאות (בסמכויות שר) יעקב ליצמן ומנכ"לו משה בר סימן טוב.

בתחילה אתייחס לסגן השר, אשר לפני למעלה משנתיים חיוויתי דעתי עליו בכתב בדבר אי התאמתו לתפקיד ועל הצורך הדחוף בפיטוריו, והחלפתו באישיות אחרת, ששיקום מערכת הבריאות הציבורית תהיה בראש מעייניה ולה תתמסר בכל נפשה ומאודה. כאמור, סגן השר אינו פועל כך, וכל אשר נאמר על ידו הינו מן השפה ולחוץ ברוח של התבכיינות, דמעות תנין, "חסרים משאבים", "לא נותנים לי...". בקיצור, העמדת פנים של מסכן, ולא היא – הוא כלל אינו מסכן.

הרי מעמדו הקואליציוני של סגן השר בימים אלה מרקיע שחקים ו"לחישה" באוזנו של ראש הממשלה ובעוצמה הנדרשת (עוצמה שהוא יודע להציג בנושאים היקרים לליבו ולקהל בוחריו), עוצמה אשר מעולם לא הופנתה לנושאי מערכת הבריאות המתרסקת, ואילו רצה להפעילה למען המערכת עליה הוא מופקד, היה הדבר עשוי להטות את הכף, ולהשיג בעבורה "הרים וגבעות". במקום זאת, ליצמן לנתניהו (בקול רופס?): בטל את הקיצוץ - והגדל תקציב הבריאות"

גם לאחר ישיבת הממשלה שנערכה השבוע (א') הזהיר סגן שר הבריאות יעקב ליצמן את ראש הממשלה ושר האוצר: "הקיצוץ בתקציב הבריאות עלול להביא להרס של כל מערכת הבריאות בישראל"? עוד התבכיינות, עוד דמעות תנין, עוד העמדת פנים.

אם יעקב ליצמן כנה בדבריו – "הקיצוץ בתקציב עלול להביא להרס של כל מערכת הבריאות בישראל" - מדוע אינו מתפטר מתפקידו או לפחות מאיים בכך? אמירותיו הינן רק מן השפה ולחוץ: כלפי עיתונאים ודעת קהל - כותרות, הצהרות. אבל בפועל, כותרות סרק, הצהרות שווא.

באשר למנכ"ל המשרד, לאחרונה וזאת לאחר שלוש שנים ומחצה בתפקידו, הוא "מגלה את אמריקה" ומצהיר פומבית כי "המערכת נמצאת בתת תקצוב מתמשך לפחות במשך עשור בהיקף של כשלושה מיליארד שקל ועתה הוא מכין (בשלבים ראשוניים בלבד, לדבריו) תכנית כוללנית להבראת המערכת ושיקומה שתתפרס לאורך מספר שנים.

לשם כך לדבריו, ישנו צורך מיידי להעלאת "מס הבריאות". אולם ככלכלן בכיר ומנוסה, מפליא שאין הוא נעזר בידע הקיים ברבות מארצות ה-OECD לגבי  שיתוף הון פרטי במיזמים ממלכתיים (הכוונה למודל ה-PUBLIC-PRIVATE-PARTNERSHIP = PPP)  ולאחרונה מופעל גם בישראל (ראו תכניות הרחבת התשתית התחבורתית המתבצעות ברחבי המדינה על ידי משרד התחבורה) וזאת ללא העלאת מסים*.

והנה, בטרם חלפו מספר שבועות ממועד הראיונות העיתונאיים** עם אותן הצהרות מרשימות (דלעיל) מתקבלת בימים אלה החלטת ממשלה על קיצוץ תקציבי רוחבי במשרדי הממשלה הכולל כמו תמיד קיצוץ משמעותי בתקציב מערכת הבריאות.

כיצד מגיב המנכ"ל? יממה לאחר שהממשלה החליטה על קיצוץ רוחבי של % 1.35  בבסיס תקציבי המשרדים, שיגר בתחילת השבוע (ב') משה בר סימן טוב, מנכ"ל משרד הבריאות, מכתב למנהלי בתי החולים וקופות החולים שבו פירט אילו נושאים  יצומצמו עקב הקיצוץ, בו נאמר בין השאר:  "אנחנו פועלים שהגזירה לגבי משרד הבריאות תבוטל", כתב בר סימן טוב במכתבו. "כל עוד לא תתוקן ההחלטה בנוגע למערכת הבריאות, ניאלץ להיערך ליישומה ובהתאם לכך נצמצם ב-2019 באופן משמעותי את התכניות במערך האשפוז ובהן: התכנית לשיפור הטיפול בפגים, תכנית הקלת העומס בחדרי המיון והתכנית לצמצום הזיהומים הנרכשים בבתי החולים...

אנחנו מצרים על הפגיעה הצפויה ופועלים לבטלה כדי להבטיח למערכת הבריאות את התוספות הדרושות לה".

כבוד המנכ"ל, מכתבך מודיע "כי אנו פועלים...". אם כך,  צא בגלוי חוצץ כנגד ההחלטה במסיבת עיתונאים רבת משתתפים, הילחם נגדה במרץ וחכה לתוצאות. מה אצה לך הדרך בהוצאת מכתב למנהלים, שעל פניו הוא בטרם עיתו? הרי לדבריך, המערכת מצויה ממילא בתת תקצוב אכזרי– מה כבר יכולה להיות יכולת התמרון של המנהלים אליהם הינך פונה? או האם אתה מאותת לבעליך הקודמים באוצר, שאתה מתכוון לרצותם ואינך כלל מתכונן להילחם?

מכל הנאמר לעיל, ברור לחלוטין שאין כוונת ה"קברניטים" לצאת נגד החלטת ה"קיצוץ", ובוודאי לא לצאת חוצץ כנגד המציאות המרה ולפעול בכל נפשם ומאודם לשיקום מערכת הבריאות הקורסת. כל הצהרותיהם הן הצהרות שווא והבטחות תעתועים. ביכולתם להביא לשינוי, אך אין זו כוונתם.

כך תימשך הונאת הציבור ושיקום המערכת הדוויה לא יתרחש באמצעותם. לכן, בהקשר לאופיים של ה"קברניטים" הנוכחים קולעת ביותר אימרת הנביא "היהפוך כושי עורו נמר חברברותיו".

הערות:

* פרופ' יוג'ין קנדל, יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה בשנים 2010-2015, העלה את אפשרות השימוש במודל זה ב"וועדת גרמן", גם עבור מיזמיי מע' הבריאות הציבורית. בהשפעת פגישותיי עמו הכנתי תכנית-אב שלדית לשיקום מע' הבריאות שנמסרה לידי המנכ'ל בינואר 2018, ולא זכתה לתגובתו עד היום.

** בעקבות פרסום כוונותיו המרשימות של המנכ'ל באותם ראיונות עיתונאיים , הפניתי בכתב (ב-27/10/2018 ובהמשך ב-02/11/2018) למשה בר סימן טוב , בין היתר את השאלה המתבקשת: האם הוא אכן מתכוון ברצינות להפוך מן הדורש "לאיזון תקציבי, להתייעלות",  ל"משקם המערכת" בעזרת תקצוב הולם למטלותיה? האם יש בדבריך רמז לקריאת תגר על מדיניות של אגף תקציבים/אוצר, בהתייחסותם למערכת הבריאות ? האם החלטת לצאת חוצץ  כנגד "בית מדרשך" באוצר?  להיות המנכ"ל ה"משקם"? אשמח לקבל תגובתך" (טרם נעניתי עד כה)