חברים,
כנראה שההרגשה שלי ב 24.06.2015 כלומר לפני כשנתיים ומחצה היתה מדויקת :
סגן השר (בסמכויות של שר) ומנכ'לו נכשלו בכשלון חרוץ - הכוונה לניהול כושל של "טרגדית הדסה".
ואני מצטט את שכתבתי אז : "האם "צמד" זה יוכל לתת מענה נכון לשאלות "אתיות סבוכות"?
חברים, האם קיים כשלון אתי חמור יותר?

בכל שנות פעילותי במע' הבריאות (60 שנה) לא חוויתי מחזה כה מביש ונטול חמלה
שהציג בפנינו אותו "צמד" במשבר האנושי-המוסרי- האתי שהתחולל במח' המהוללת של מיקי ווינטראוב ,המח' ההמטואונקולוגית לילדים.
ובעת שהסתיים הדיון המשפטי ללא הכרעה מעשית העז העומד אז בראש המערכת להכריז : ניצחתי ! .....
בכל מדינה מתוקנת היה צריך לסלק מכהונתם ומיידית את "הצמד" - אך אנו לא מדינה כזאת.....

אנו מדינה שבה בכירי הרופאים פוחדים ושותקים ללוא בושה ...
אנו מדינה שבה כל "הקברניטים" למיניהם ניכסו לעצמם ולבאי חצירם "שטיח אדום" של העדר תורים , העדר צפיפות , העדר השפלת החולה בעת בדיקתו ע'י הצוות הרפואי וחשיפת מערומיו לעיני כל....
לגביהם לא קיים המושג "איזון תקציבי", התייעלות (10 דקות לחולה) וכו'...

ואנו, בכירי הרופאים ובעינים מושפלות וגו רופס וכנוע   מקרצפים ומנקים את ה"שטיח" - אולי נזכה ב"תשר" למוסד הרפואי-ציבורי שבו אנו פועלים , הנמצא בתת-תיקצוב כרוני...
הכשל הנוראי של אותו "צמד" חייב סוף-סוף לעורר את כלנו כאיש אחד - את הר'י על כל מרכיביו ,ולהודיע פסקנית :
שליחותו של הרופא נעוצה בעקרון המקודש של מסורתנו הנעלה : "הצלת חיים" (אפילו "דוחה שבת")
על הקברניטים לחדול מתת-תיקצוב , ולספק את המשאבים ההולמים לכך,  תוך בנית תשתית של כ'א מקצועי ומבנים ראויים.
נכריז בקול ברור וצלול : כאם לא תעשו כן - נשמוט מתחת רגליכם את "השטיח" ותזכו לטיפול "כאחד האדם" - שווים בין שווים (לא תהיה חלילה אפליה לרעה...) ברוח "שבועת הרופא העברי" לה אנו מחויבים !
אם כך נינהג, נחזור להלך בקומה זקופה ללא פיק ברכיים ומורא משפיל,

אין בלבי ספק שלא יקום האדם שיעז לנשל אותנו מבנין התפארת שבנו חברי הארגון למן 1912 ,(כן לפני מעל ל-100 שנה.) -תהליך זוחל אך ברור  לכוונת נישול  :  

מנוי מנכ'ל שאינו רופא הינה בבחינת "כתובת על הקיר".

חברים, אנו עמודי התווך והליבה של המערכת - בלעדינו אין רפואה בישראל !


התלכדו , חיזקו ואימצו - והחזירו לכם את  מה שמנסים לגזול מיכם !.

פרופ' תיאו דב גולן.