תוכנית להוספת 27 אלף מיטות אישפוז כלליות עד 2040. איני מאמין למקרא ידיעה בלתי צפויה זו בדה-מרקר מ-6.12.2017, שכותרתה דלעיל.

האומנם ?

או עוד הבטחות סרק,והפעם מן האוצר ! ! ? (ולא רק מיעקב ליצמן)

ואלה עיקרי הידיעה :

המועצה הארצית לתכנון ובניה ( שהינה חלק ממינהל התיכנון במ.האוצר) החליטה לקדם תוכנית מיתאר ארצית, שתבחן את צורכי מערכת הבריאות בישראל עד 2040.

התכנית תקדם הקמה של בתי-חולים ציבוריים ברחבי הארץ כדי להיערך לגידול הטבעי הצפוי באוכלוסיה....והתארכות תוחלת החיים....

כבר כיום נמצאת ישראל בפיגור ניכר ביחס למדינות ה-OECD....

...לרשות אוכלוסית ישראל המונה כיום 8.5 מיליון רק כ-16 אלף מיטות אישפוז כלליות (כנגד ל-12,200 כשהאוכלוסיה מנתה ב-1985 4.3 מיליון) ביחס של 1.8 מיטות לאלף (אז 3.2) לעומת 4.6 מיטות לאלף במדינות ה-OECD כיום...

המדינה וקופות החולים מנסות למעט את האישפוזים...ולהעביר חלק מן השירותים הרפואיים למוסדות הקהילה ( הרעיון יתכן וראוי להתייחסות, אך מאז שהועלה לפני עשרות בשנים לא נעשו כל צעדים ממשיים ליישומו ! ...מילים ..מילים....לא הוסיפו מיטות וכ'א .... וגם לא הרחיבו את שירותי הרפואה בקהילה!)

....העומס על מערך האישפוז ...בעיקר בעונת החורף מחמיר, לנוכח הגידול המשמעותי באוכלוסיה בכלל ,והמזדקנת בפרט.

.....את יצירת התוכנית תלווה וועדת העורכים (?, אני מקווה מומחים!) המורכבת מנציגי מינהל התכנון, משרד הבריאות, משרד להגנת הסביבה, מקרקעי ישראל, השלטון המקומי, קופות החולים, ...( לטעמי, חסר בולט הוא ההעדר המתוכנן{? } של הר'י בוועדה! )

יו'ר המועצה הארצית אמר כי "התוכנית תאפשר לכל אזרח במדינת ישראל להגיע במהירות מירבית לבית החולים"...

מנהלת מינהל התיכנון אמרה " בשל המחסור החמור כיום במיטות אישפוז,אין ספק שנדרשת תוכנית מיתאר ארצית ....לצורך הקמת מוסדות בריאות, שיביאו לשיפור מערכת הבריאות במדינת ישראל...

הערה כללית: הסוגרות המודגשות המופיעות בגוף הידיעה, הן תוספות שלי הנחוצות להבהרה.

ידיעה "מרעישה " זו, ובמיוחד כשמקורה הינו ב"נערי האוצר", חייבה אותי להגיב .

ניסיתי זאת על ידי שליחת תגובתי לעיתון דה-מרקר, אך זו נדחתה.

מסיבה זו אני מפרסם את עיקרי הידיעה מעל במה זו ,יחד עם תגובתי המלאה לדה-מרקר,

( אשר כאמור, נדחתה.).

"היכן הייתם, מינהל התכנון והמועצה שלידו בשנת 1986, שנה שבה הסכמתי להתמנות למנכ'ל משרד הבריאות, בתנאי שהמערכת תעסוק בהרחבה בתכנון לטווח ארוך?

פגישותיי אז עם אנשי האוצר היו ללא הצלחה.

באותה עת עסק ה- WHO ,ארגון הבריאות העולמי, ובמרץ רב ביישום התכנון "בריאות לכל בשנת 2000".

באותה שנה מנתה אוכלוסיית ישראל 4.3 מיליון, ומספר המיטות לאשפוז כללי היו 12,200.

כיום אנו מונים כ-8.5 מיליון ומספר המיטות לאישפוז כללי הינו 15,500 - גידול ב- 3,300 מיטות במקום תוספת של 12,200, כלומר חסר של כ- 9,000 מיטות כיום!!!

אילו מיטות אלה היו קיימות ומופעלות כיום בעזרת הצוותים הרפואיים שלהם - לא היתה מערכת הבריאות הציבורית בהתרסקות !

לא הייתה קיימת הצפיפות הנוראה והתת-אנושית לחולים !

לא היו קיימים "התורים" הבלתי סבירים לטיפול בבעיות רפואיות שגרתיות ל"עמך", והנוהג הפסול של ה"שטיח האדום" ל"מיוחסים - שרתי הציבור", מאידך.

היכן הייתם עם תכנון וביצוע ראוי לשנים 2000 - 2020, עם העליה המשמעותית ב% הקשישים באוכלוסיה?

לו זה היה קורה, אותן 9,000 מיטות היו פעילות..והמערכת לא היתה "בקריסה"...

מי מבטיח כי תיכנונכם לשנת 2040 עם תוספת 27,000 מיטות חדשות יפול על אוזניים קשובות ומבינות?

הרי ל"קברניטי הציבור" הגלויים והנסתרים פועל ה"שטיח האדום" !

"עמך" חייב להתעורר - אין מי שיעשה זאת במקומו!

ההסתדרות הרפואית זועקת, מבקר המדינה ונגידת בנק-ישראל מתריעים על ה"קריסה" - אך אין שומע להם בחוגי השלטון..

בכל הכבוד הראוי, פרופ' תיאו דב גולן, מנכ'ל מ.בריאות 1986-7".