נתבשרנו ב-09.10.17 ע'י ידיעה ב"ידיעות אחרונות" כי הצעת החוק שיוזמת איילת נחמיאס-ורבין מהאופוזיציה (המחנה הציוני) הקובעת, כי יש להגביר את הענישה המקסימלית לתוקפי צוות רפואי לשבע שנים (לעומת חמש כיום), וכי גם רף המינימום, העומד על שישה חודשים יועלה, עם פתיחת דיוני הכנסת ב-22.102017.

ההצעה גובשה בעקבות אירועי התקיפה שהיו באחרונה בבתי חולים ברחבי הארץ, והתגברות תופעת האלימות כלפי צוותים רפואיים וסגל עובדים בבתי החולים ובמרפאות מצד מטופלים ובני משפחותיהם או קרוביהם.כי יש צורך בגישה של "אפס סובלנות", כשמדובר באלימות מכל סוג שהוא בבתי החולים. בנוסף, הודיעה ח"כ מירב בן-ארי ("כולנו"), שהיא חברת ועדת הבריאות של הכנסת, כי תפנה לשר הבריאות יעקב ליצמן בדרישה לתגבר את מערכי האבטחה בבתי החולים. כן תיזום הקמת שדולה בכנסת שתגבש המלצות כצד לטפל בתופעה החמורה.

כנסת מכובדת - יו'ר הכנסת, סגנים, יו'ר הוועדות השונות וכמובן מגישי ההצעה !
מתי תתעוררו ותפנימו?
מתי תפנו אצבע מאשימה אל אוצר-בריאות "קברניטי תת-התיקצוב "המתמשך והמחמיר של מערכת הבריאות הציבורית?

הרי אלה הם האשמים באלימות המילולית שהפכה לאחרונה לאלימות פיזית נגד הצוותים הרפואיים המותשים, ובכל רחבי הארץ, עקב תנאי הצפיפות הבלתי אנושית והתורים המחפירים לטיפול, בהם שרויה המערכת הקורסת !
על מצבה המתמוטט של מע' הבריאות התריעו גם מבקר המדינה (דו'ח 2015 לשנת 2014 ) וגם נגידת בנק ישראל (2016) : על תת-תיקצוב, על העדר מוחלט של תכנון לטווח-ארוך, שהינם הגורמים לניהול הכושל של המערכת, באחריות משותפת של משרדי אוצר-בריאות, המוצאת ביטויה בצפיפות, בתורים ובאלימות הגואה!!

קריאתם נשארה כקול הקורא במדבר, כפי שנשארה קריאתה של הר'י לאורך שנים!

מספר נתונים (ידועים משכבר) להמחשה :
• מספר המיטות לאלף תושבים..
ב- 1985 - 3.1 , ב- 2015 - 1.9 , בדרום ובגליל כ- 1.3 .
הממוצע כיום במדינות המפותחות OECD שישראל משתיכת אליהן הינו 4.6 !!
• אוכלוסית ישראל.ומספר מיטות אישפוז.
ב – 1985 4.3 מיליון , ב- 2015 8.4 מיליון ,
ב- 1985 12,200 מיטות אישפוז, ב- 2015 15,500 מיטות אישפוז.

כלומר, בתקופת 30 השנה האחרונות נוספו 3,300 מיטות בלבד. עקב הכפלת האוכלוסיה מספר המיטות היה גדל ל- 24,000 (ועדין מרוחק ביותר מ- OECD !) כלומר, חסרות לציבור 8,000 מיטות! ב-8,000 מיטות אלו ובמרפאות-החוץ שלידן, ניתן היה לטפל בעזרת אלפי תקני רופאים, אחיות, ועובדי רפואה אחרים המתחייבים , בממתינים הרבים!

התוצאה : חסל בעיות הצפיפות והתורים....! !

ויש לשער : האלימות היתה דועכת ואולי גם נעלמת כליל!

זכרו והפנימו, הרי בעבר – לא הייתה אלימות כנגד צוותי רפואה!

מי הסמיך את הקברניטים לבצע את"גזילת כבשת הרש"!

האם זה מופיע במצעי מפלגה כל שהיא שיש לקצץ בשירותי הבריאות ?

חברי הכנסת הנכבדים :
האם עיניים לכם ולא תראו ?
האם אוזניים לכם ולא תשמעו ?
האם נאטמו חושיכם לשמוע את זעקת העם? עמכם !!??
האם זה בגלל "השטיח האדום"- הפרוטקציה בלע'ז, לה זוכים רבים מחבריכם, וכמובן כל בעלי השררה למיניהם "המורמים מעם"- אשר אינם חווים את המצוקה המבישה?

חברי הכנסת, אתם מבקשים להגביר את נוכחות המשטרה, את החמרת העונשים, אך אינכם נוקטים כל צעד מעשי כנגד האחראים "לחטא הקדמון" :
לתת-תיקצוב,
להעדר מוחלט של תכנון לטווח ארוך.
קומו סוף-סוף בזעקה המתבקשת - המלך עירום !
מדיניות ה"איזון התקציבי " של אוצר-בריאות אינה מתאימה למערכת הבריאות המקדשת מאז ומתמיד את העקרון הנעלה במסורתנו עתיקת היומין של " ה צ ל ת ח י י ם " !
זו השווה לכל נפש כנאמר ב"שבועת הרופא העברי" :
"...ושמרתם עד מאוד חיי האדם מרחם אימו, והיה שלומו ראש חרדתכם..."
"....ועזרתם לאדם החולה באשר הוא חולה, אם גר אם נוכרי, ואם אזרח אם נקלה ואם נכבד..."
הלחמו למען חולינו, עיזרו לנו הרופאים לקיים את שבועתנו כרוחה וכלשונה !

מועדים לשמחה, כן יהי !
פרופ' תיאו דב גולן.