לצערי, אני שוב נאלץ לפנות אליך באופן פומבי, מאחר ופניות חוזרות ונשנות שלי (בכתב אל לשכתך) על מנת להפגש עמך לפגישה אישית, כדי לדון עמך במשבר המתמשך של מערכת הבריאות הציבורית, כלל לא זכו לתגובה. זאת, אף כי יש לי עבר עשיר ביותר במערכת הבריאות, כולל תפקידי כמנכ'ל משרד הבריאות לפני 30 שנה.

כידוע בוודאי גם לך, נתונה המערכת במשבר מתמשך, שלדעת יודעי דבר נמצאת "על סף קריסה" (ראה דו'ח מבקר המדינה,או דברי נגידת בנק ישראל) על רקע ניהול כושל, מתמשך ומשותף של הצמד האוצר- בריאות.

כבוד השר,
מאז כניסתך לתפקידך בממשלה הנוכחית (כן כבר חלפו שנתיים) הנך מרבה בהבטחות!

האם כבר יישמת אותן במלואן?

הקטנת זהומים ב-50%: מה הושג?

נרכשו מכשירי MRI נוספים: מהו התור כיום? האם יש תקציב הפעלה של 7/24? האם יש מספיק טכנאים?
הבטחת לאחרונה תוספת 1,200 מיטות אישפוז חדשות תןך 6 שנים: היכן ומתי תפתחנה 200 המיטות לשנת 2017, וכנ"ל לגבי 200 המיטות לשנת 2018? איזה אחוז מהן מיועדים לפריפריה המשוועת למיטות?

ובכלל, היש עבורן אישור תקציבי לתקני רופאים, אחיות וכ"א אחר? כידוע, ישנו מחסור חמור באחיות – מאין תמצאנה אלה בעבור המיטות ה"חדשות"? (ראה כמה מתקשה ביה"ח החדש באשדוד האמור להפתח סוף-סוף באפריל 17' באיוש התקנים).

ושוב, בשבוע האחרון הבטחת שוב כי "קיצור תורים" יופעל בקרוב, וזאת בכנס בריאות במודיעין, ציטוט: "במסגרת הרפורמה לקיצור התורים בבתי החולים יקבלו מטופלים תור לניתוח דחוף בתוך 30 יום - במיוחד כשמדובר בניתוחים דחופים ובמצבים מסכני חיים... או שיוכלו לפנות לכל בית חולים אחר שיוכל לקבלם, במימון מלא של קופת החולים שלהם". אם לא מדובר בניתוח דחוף, מטופל יוכל לפנות לכל בית חולים שבו יבחר אם לא יקבל את התור הנחוץ בתוך 60 יום. ”לא ייתכן שמטופל ייאלץ להמתין חמישה או שישה חודשים לניתוח".

כבוד השר,

האם אכן קיים תקציב למלוא התוכנית הזאת, המחייבת הפעלת משמרות ניתוחיות/טיפוליות נוספות בבתי-החולים השונים ככל שידרש?

האם יש לכך כח-האדם הנדרש והמוכן לעבוד במשמרות נוספות אלה?

ואם תתגשם תוכנית רצויה זו במלוא היקפה – האם יש מצאי מספיק של מיטות "לטיפול נמרץ כירורגי" כדי לקלוט את המספר הנוסף של מנותחים/מטופלים אלה בכל תחומי הכירורגיה: מוח, לב, ריאות, השתלות כליה ואחרות, א.א.ג. עיניים, וילדים לקבוצותיהם?

האם יש כעת מספר מיטות פנויות במחלקות האישפוז השונות?

כמו כן ציינת: "אני בוכה שאין לי מספיק תקציב. אין מספיק מיטות, אין מספיק מענקים לרופאים בפריפריה". זאת, בהקשר לנושאים נוספים בהם דנתם, כולל התקציב לפליטי סוריה הפצועים.

כבוד השר,

הרי מעמדך בקואליציה (מבחינת הרכבה ומשקלה האיסטרטגי של סיעתך), מאפשר לך לחדול (באם תחוש בכך) "להתבכין פומבית" בפני התקשורת ולהרים את קולך כמתבקש למען מערכת הבריאות הציבורית המותשת וקורסת עד אשר "ירעדו אמות הסיפים"!

המערכת זקוקה לשינוי הגישה אליה, כדברי יו"ר ועדת הבריאות ח,כ אלי אלאלוף, שנאמרו מעל בימת הכנסת: "החליפו דיסקט"! משמעותם להבנתי היא קביעת חוק "מדיניות בריאות ממלכתית" המעוגנת בתכנון רב-שנתי ארוך טווח תוך קביעת יעדים ברי השגה ומועדם, ותיקצוב הולם למטלות הנ"ל.

ההימנעות מקביעת חוק מתאים נמשכת מאז היותי מנכ"ל משרד הבריאות לפני 30 שנה ועד היום, והיא האחראית להידרדרות המתמשכת של המערכת ממשבר למשבר, ומפתרונות חוזרים ונשנים של "טלאי על גבי טלאי". רק "החלפת הדיסקט"תוכל "לשקם" את המערכת הזאת המצטינת באיכותה ובפוטנציאל החבוי בתוכה.

כבוד השר,
במקום "להתבכיין" הרם קול זעקה מרה "מרעישת עולמות". הינך מועל בתפקידך הממלכתי כשר הבריאות, כל עוד ואינך "הופך שמיים וארץ" למען שיקום מערכת הבריאות הציבורית עליה הינך מופקד.

בכבוד רב,

פרופ' תיאו דב גולן