(עדכון 27 בספטמבר 2016 - ראו תשובת משרד הבריאות בתחתית העמוד)

כבוד שר הבריאות, לצערי אני פונה אליך שוב במכתב גלוי, מכיון שגם פניותי הקודמות אליך לקבלני במשרדך לפגישה אישית לא נענו.

מערכת הבריאות הציבורית קורסת, ועל כך מתריעה בשנים האחרונות הר'י, ועתה מעידים על כך בגלוי מבקר המדינה ונגידת בנק ישראל.הם מאשימים את פקידות משרדי האוצר-והבריאות באחריות משותפת לניהול הכושל של המערכת, עקב תיקצוב בלתי הולם של המטלות, וביתר שאת, עקב העדר מוחלט של תכנון לטווח-ארוך שנים. דרישתם: התחלה מיידית של שיקום המערכת תוך תיכנון רב-שנתי ותיקצוב המתאים למטלותיה, עקב גידול משמעותי בגודל האוכלוסיה והיזדקנותה!

כיצד ניתן להביא להתחלה מיידית של שיקומה של המערכת פן תקרוס, חלילה?
יש לנצל מספר עובדות כדי שהציבור הרחב יבין:
לפני 30 שנה, בעת כהונתי כמנכ'ל משרד הבריאות היה מדד מיטות האישפוז לאלף נפש 3.23. באותה תקופה רחוקה כבר החלו להופיע קשיים בפעילות המערכת, עקב קיצוצים בתקציבה: תורים לנתוחים ולפעילויות אמבולטוריות החלו להתארך, וכן התעוררו לעתים קשיים באישפוזו של החולה המושהה במיון עקב חסרונה של מטה פנויה. כיום הממוצע אצלינו הינו 1.87 ובנגב 1.34 בלבד .( הממוצע העולמי בארצות המפותחות הינו היום 4.6). מדד נמוך זה במדינתנו (ומדדים נמוכים נוספים הנהוגים במדינות ה- OECD) מעיד כאלף עדים על מצוקת אישפוז קיצונית במערכת הבריאות הציבורית שלנו.

מיהם אלו שהביאו את המערכת למצב קיצוני זה? מיהם אלה שגרמו למצב בלתי אנושי לחולה ולצוות המטפל בחדרי המיון, במח' לרפואה דחופה, במגוון היח' לטיפול נמרץ, ועוד כהנה וכהנה דוגמאות למכביר? מיהם אלה שגרמו להווצרותם של תורים ארוכים מנשוא לניתוחים, לבדיקות הדמיה לסוגיהן, לפעולות לא פולשניות אמבולטוריות ו/או אישפוזיות? מיהם אלה שגרמו ל"שחיקת הרופאים, "לשחיקת האחיות", ועובדים אחרים (כגון ע. סוציאלי)? מיהם אלה שגרמו לסגירתם של בת'הס לאחיות ולמחסור הולך וגובר של אחיות במח' בתי-החולים, במיוחד בחדרי-המיון ויח' טיפול נמרץ? מיהם אלה שגרמו וגורמים לפגיעה הקשה בכבוד החולה ופרטיותו, תוך רמיסה ברגל גסה בעקרונותיו של חוק זכויות החולה?

ומעל לכל, מיהם אלה שגרמו וגורמים לעליה גוברת והולכת של אלימות מילולית ולאחרונה גם פיזית כנגד צוותים רפואיים בין כותלי מרפאות/בתי-חולים, מצד חולים ו/או קרוביהם המתוסכלים עקב מצוקת האישפוז?

"נערי האוצר" ושולחיהם נהגו ונוהגים להטיל את האשמה להווצרות המשבר במערכת הבריאות הציבורית ומצוקת האישפוז על פעילות בזבזנית של הרופאים: ישירות, או בעזרת עיתונאי-חצר, באמצעות "עליהום" תקשורתי מבזה ומשפיל. מוסדות ההסתדרות הרפואית (הר'י) הכחישו עלילת שוא זאת, וחלק מן הציבור אף קבל זאת. אך רבים אחרים נטו להאמין.

 לאחרונה קמו אישי ציבור מכובדים ואוביקטיבים בענין: מבקר המדינה ונגידת בנק ישראל שקבעו נחרצות כי אשמת הניהול הכושל של מערכת הבריאות הציבורית מוטלת כולה ובמשותף על הצמד : פקידות משרדי האוצר-בריאות!ניהול כושל זה הוא האחראי למצוקת האישפוז הקיצונית. גורמים כושלים אלה ניסו לעקור משורש את העקרון הרפואי-מקצועי-אתי הנעלה והמקודש במורשתנו "הצלת חיים", ולהחליפו בעקרון הכלכלי "איזון תקציבי" כקודם לכל.

הם לא הצליחו להטמיע את העובדה הברורה לכל, כי עקרון "הצלת חיים" מנוגד מהותית למשג "איזון תקציבי": לא ניתן בו זמנית לבצע פעילות רפואית זו ("הדוחה שבת"....עקב דחיפותה!) ,תוך כדי שמירה על "איזון תקציבי" .

עקרון "הצלת חיים" קודם ערכית-אתית-מוסרית לכל סיסמה כלכלית! במקום להטמיע זאת, הם נלחמים בו! ומכאן כישלונם! כשלונם בנסיונם לנהל כלכלית גרידא מערכת רפואית מאוד מורכבת ,ומבלי לבססה על תכנון רב-שנתי ארוך ,הוא שגרם למשבר הכללי במערכת ובכללה "מצוקת האישפוז " הקיצונית בה היא מצויה כיום. כלומר, ניהול כושל זה הביא לכך כי מאז 1986 גזלו ממשלות ישראל 12,000 - 14,000 מיטות אישפוז כללי חדשות, שמשמעותן 15 - 18 בתי חולים חדשים (שיש להקימם בתפזורת גיאוגרפית מתאימה לריכוזי האוכלוסיה החדשים), מתקנים חדשים אלה, כוללים מאות חדרי ניתוח לידה, הדמיה וכו'. לשם תפעולם, יהיה צורך לאיישם באלפי רופאים, באלפי אחיות ואלפי עובדי סגל שונים.

הדרישה להחזרת "הגזילה" אסור שתחשב כמותרות! התוצאה של תהליך זה רק תחזיר את המערכת לרמתה של אז(1986), כשהעומס בה היה סביר וכך לגבי ה"תורים" לסוגיהם.תנאי האשפוז של החולה היו נאותים, ומעל לכל – לא התרחשה "שחיקת הצוות".

משמעות הצעת התקציב הנוכחית של תוספת 1,200 מיטות אישפוז כללי במשך 6 שנים (!) הינה 200 מיטות חדשות לשנה, הינה "זריית חול בעיניים", וגם לעג לרש". הרי טרם ניתן עד היום התקציב עבור 118 מיטות נוספות בסורוקה, שלגביהן ישנה החלטת ממשלה מ-24/9/2014. הצעת התקציב הנוכחית אולי מבקשת להשתחרר מלחץ מאבקה של הר'י , ושל מבקר המדינה והנגידה.

אין בו כל בשורה לתחילתו של תהליך שיקום המערכת הזקוקה כיום לתוספת שנתית של 2,000 מיטות בשנה ולא של 200. לפיכך היא תמשיך להדרדר במדרון מסוכן, אפילו באם יבוצעו ההבטחות שבתקציב. לצערי, אני מטיל ספק המבוסס על עובדות העבר, באם יש בכלל כוונה אמיתית לביצוען.

 לכן אין להסתפק בביטול חוק ההסדרים בתחום הבריאות! יש לפעול מיידית להחזרת "גזילת כבשת הרש": לשיקום המערכת, שיתבטא ראשית לכל בהקטנת העומס הבלתי-אנושי על הרופאים ויתר הצוות; לקיצור משמעותי ביותר של התורים לניתוחים וטיפולים התערבותיים למיניהם; לסביבת העבודה משופרת הן לצוות והן לחולינו, וסביר שתביא להעלמות האלימות.

 לסיכום.

הגיע הזמן שהרפואה הציבורית תהיה אכן נחלת הכלל כולו, ובמיוחד ללא "מצוקת אישפוז", אלא בתנאים המפורטים בחוקים דלעיל. אסור שתנאים אנושיים אלה יהיו כיום רק נחלתם של אלה החושבים עצמם "מורמים מעם", אשר מעולם לא חוו אישית משמעותה של "מצוקת אישפוז" קיצונית, שהינה נחלתו של רוב הציבור.

האם זהו חלום? לא ולא - ניתן להופכו למציאות מבורכת.

כבוד השר, צא והילחם למען הגשמתו, הזעק את דעת הקהל הציבורית והצלח!

בכל הכבוד הראוי,

פרופ' תיאו דב גולן.

עדכון 27 בספטמבר 2016, תשובת נציגת משרד הבריאות:

"אנו מודעים לבעיות שהעלאת ומטפלים בהם במישורים שונים. למשרד קיימת תוכנית אסטרטגית "עמודי אש" שמתעדכנים אחת לשנה ומקדמים פעולות רבות לשיפור מערכת הבריאות בישראל. התוכנית האסטרטגית מלווה את משרד הבריאות ומערכת הבריאות ומוקצים תקציבים ייעודיים לקידום הנושאים. לדוג' פרויקט קיצור התורים לMRI, תקציב ייעודי לקיצור תורים לניתוחים בבתי החולים, התוכנית הלאומית למדדי איכות, סקרי חווית המטופל, הרפורמה בבריאות הנפש, בחינת הרפורמה בסיעוד, שיפור איכות הטיפול והשירות במלר"ד, הוספת תקציב לסל הבריאות ועוד. אני מצרפת את התוכנית האסטרטגית שנבנתה בסוף שנת 2015 ופורסמה בספר תוכניות העבודה הממשלתי בפברואר 2016.

בנוסף, למשרד הבריאות מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי שאחראי על תכנון אסטרטגי ארוך טווח של מערכת הבריאות, מספק מידע והמלצות בראיית מאקרו להנהלת המשרד לצורך תכנון תשתיות וקביעת מדיניות לאומית בתחום הבריאות, תוך הדגשת ההיבטים הכלכליים-חברתיים.

כפי שציינת, במהלך שנת 2014 התכנסה הועדה לחיזוק ברפואה הציבורית (ועדת גרמן), דנה באתגרי מערכת הבריאות והציעה המלצות לשיפור שחלקן כבר הוטמעו.

המלצתך להקמת צוות מקצועי מגוון לגיבושו של מסמך מדיניות בריאות ממלכתית ארוכת טווח הועברה למינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי לידיעה וקידום בהתאם להחלטתם.

בבג"צ 4128/15 ההסתדרות הרפואית נגד הממשלה ואח' הוחלט שמנכ"ל משרד הבריאות אינו חייב להיות רופא.

אני מודה לך על פנייתך והצעותיך לשיפור".