השוואת הדיוק של אבחנות רפואיות על ידי אינטליגנציה קולקטיבית של מספר רופאים לעומת רופאים בודדים

Comparative Accuracy of Diagnosis by Collective Intelligence of Multiple Physicians vs Individual Physicians, Michael L. Barnett, Prof of Health Policy and Management
Harvard T. H. Chan School of Public Health, Jamanetworkopen 2019

האבחון הוא מרכזי בעבודה הרפואית, אך מחקרים מראים כי אבחנה מוטעית שכיחה גם עבור מצבים שכיחים עם תחלואה ותמותה פוטנציאליים. במשך מאות שנים, המודל השכיח של האבחון היה של רופא  בודד המעריך את המטופל ומגיע לאבחון האסטרטגי. יוצא דופן אחד, עם זאת, הוא בבתי חולים שבהם יש ביקורי צוות, דיון על מקרים וועדה המשמשים באופן שגרתי. דיאגנוזה שיתופית, מבוססת צוות, נחשבת לעדיפה על אבחנה אינדיבידואלית ונדונה על ידי האקדמיה הלאומית לרפואה כאמצעי להפחתת טעויות האבחון.

למרות התפיסה החיובית של האבחנה המבוססת על צוותים, אין כמעט ראיות על התועלת היחסית של גישות המבוססות על קבוצתיות לאבחון, בשיפור הדיוק האבחוני. היכולת של קבוצות על ידי אינטליגנציה קולקטיבית - של אנשים הפועלים באופן עצמאי או קולקטיבי - עולה בביצוע על אנשים הפועלים לבד. מגמה זו זוכה לחשיבות יתר ומתבלטת בפוליטיקה, בעסקים ובכלכלה, עם מחקרים המזהים תנאים שבהם האינטליגנציה הקולקטיבית נראית מועילה. אינטליגנציה קולקטיבית מסתייעת בתוכנה, מתאימה במיוחד לרפואה, משום שהיא עשוי להביא לביצועים מעולים עם קואורדינציה מועטה.

נמצא כי על פני מגוון רחב של מקרים רפואיים וסימפטומים שכיחים, אבחונים דיפרנציאליים עצמאיים של רופאים רבים, המשולבים ברשימה משוקללת, עלו בדיוקם באופן משמעותי על אבחנות של רופאים בודדים עם קבוצות קטנות, והדיוק גדל יותר עם קבוצות גדולות של עד תשעה רופאים. גם קבוצות של רופאים לא-מומחים לא היו עם ביצועים טובים יותר מאשר מומחים בודדים, לפתרון מקרים בהתאמה למומחיות המומחה של הפרט.

בגישה המסורתית של אבחון על ידי רופאים בודדים יש שיעור גבוה של אבחון שגוי. אבחון על ידי צירוף מספר רב של רופאים (אינטליגנציה קולקטיבית) מהווה גישה מבטיחה להפחתת אבחנות מוטעות, אך הדיוק שלה במקרים הקליניים טרם ידוע עד כה.

מטרת המחקר להעריך את מידת דיוק האבחון של קבוצות רופאים ומתמחים בהשוואה לדיוק אבחוני של רופאים בודדים. המחקר רב-תחומי, תוך שימוש בנתונים של פרויקט Human Diagnosis Project,  מערך נתונים רב-ערכי של אבחונים דיפרנציאלים של רופאים בודדים, מתמחים וסטודנטים לרפואה. בתקופה מ-7 במאי 2014 עד 5 באוקטובר 2016, קבוצות של שניים עד תשעה רופאים שנבחרו באקראי אבחנו מקרים אינדיבידואליים. ניתוח הנתונים בוצע החל מ-16 במרץ 2017 ועד ל-30 ביולי 2018.

תוצאות של 2,069 משתמשים בפתרון של 1,572 מקרים (מתוך נתוני Human Dx) היו 1,228 (59.4%) מתמחים או מומחים; 413 (20.8%) היו משתלמים ו-410 (19.8%)היו סטודנטים לרפואה. האינטליגנציה הקולקטיבית היתה קשורה לדיוק אבחוני גדל מ-62.5% לרופאים בודדים עד 85.6% לקבוצות של תשעה רופאים (הפרש של 23.0%). טווח השיפור השתנה בהתאם לייחודיות ששימשו לשילוב קבוצות האבחנות. שיפור מוחלט של הדיוק בין אבחון אינדיבידואלי לקבוצות של 9 מגוונות על ידי הצגת סימפטום מגידול של 17.3% עבור כאבי בטן ל-29.8% לחום. בקבוצות של שני רופאים הדיוק היה 77.7%, לעומת תשעה רופאים עם דיוק של 85.5%, וכל אלה עלו על הביצועים של מומחים בודדים בתת-התמחות שלהם שדייקו באבחון ב-66.3%.

האינטליגנציה הקולקטיבית עם קבוצות של רופאים ומתמחים היתה קשורה לדיוק אבחון משופר בהשוואה למשתמשים בודדים על פני מספר רב של דיסציפלינות קליניות. למיטב הידיעה, מחקר זה הוא הגדול ביותר עד כה של אינטליגנציה קולקטיבית לאבחון קליני כללי, הן במספר רופאים והן במספר מקרים. הדיוק האבחוני היה גדול יותר באופן עקבי עם הגדלת גודל הקבוצה, בדומה לממצאים של ספרות קודמת אצל סטודנטים לרפואה בשילוב של חוות דעת המשתמש עבור פרשנות התמונה.

ממצאים אלה המציעים שימוש בקונספט של אינטליגנציה קולקטיבית של שילוב רופאים רבים יכולים להיות גישה רחבה לשיפור הדיוק האבחוני. נמצא כי אבחון קולקטיבי על ידי קבוצות קשור לדיוק משופר על פני אבחנה  אינדיבידואלית. לאור מיעוט אסטרטגיות מוכחות כדי להתמודד עם שכיחות גבוהה של אבחונים שגויים, תוצאות אלו מצביעות על כך שאינטליגנציה קולקטיבית ראויה למחקר נוסף בסביבה קלינית בעולם האמיתי.

מסקנות ורלוונטיות: גישה של אינטליגנציה קולקטיבית קשורה לדיוק אבחוני גבוה יותר בהשוואה לאבחון על ידי יחידים, כולל מומחים בודדים שהתמחותם מתאימה לאבחון המקרה, על פני מגוון של מקרים רפואיים. לאור האסטרטגיות המוכחות המעטות להתמודדות עם אבחנה שגויה, טכניקה זו זוכה להמשך המחקר במסגרת קלינית.

לדעתי, זה מחקר מעניין ומלמד מאד שראוי שארגונים, מבטחי שרותי בריאות ציבוריים ופרטים ומוסדות רפואיים בארץ ייקחו לתשומת ליבם וימצאו דרכים ושיטות לאימוץ גישה זו, למען שיפור איכות הרפואה הניתנת למטופלים. אפילו ביטוחים רפואיים פרטיים בארץ אינם מאפשרים בדרך כלל כיסוי כספי לקבלת חוות דעת שנייה למבוטחיהם.