קשר של תופעות פסיכוטיות בשימוש של טבק או קנאביס במתבגרים

Association of Combined Patterns of Tobacco and Cannabis Use in Adolescence with Psychotic Experiences, Hannah J. Jones, Senior Research in Genetic Epidemiology, Member of Bristol Population Health Science Institute, Bristol Medical School (PHS) JAMA Psychiatry, January 2018

שאלת חוקרים במחקר היתה האם דפוסי שימוש של מתבגרים בסיגריות או קנביס קשורים בהופעת חוויות פסיכוטיות? ממצאי מחקר קוהורט אורכי של 3,328 מתבגרים, הראו שיש ראיות לכך ששימוש בקנביס ובסיגריות קשורים לתופעות פסיכוטיות, זאת לפני התאמת משתנים. עם זאת,לאחר התאמות משתנים, הקשר לחוויות פסיכוטיות בשימוש בסיגריות בלבד נחלש באופן משמעותי, ואילו בשימוש עם קנביס נותר עקבי. משמעות התוצאות הן בעוד מתבגרים משתמשים בקנביס או סיגריות במהלך גיל התבגרות נמצאים בסיכון מוגבר להופעת חוויות פסיכוטיות, הקשר לתופעות פסיכוטיות גדול יותר ועקבי עם קנאביס מאשר בעישון טבק.
מחקרים אפידמיולוגיים עד כה היו פחות חזקים לחשש פוטנציאלי מפני השפעות של שימוש בטבק על הופעת פסיכוזה, מאשר במחקרים על שימוש בקנביס. מטרות המחקר היו לבחון את הקשר בין דפוסי שימוש בסיגריות וקנביס עם חוויות פסיכוטיות שהיו קודם לכן ואלה שהופיעו בעקבותיהן, ולהשוות את ההשפעות בין דפוסי שימוש אלה. במחקר זה נעשה שימוש בנתוני מחקר אורך של הורים וילדים, שכלל תחילה 14,062 ילדים. הנתונים נאספו מ-6 ספטמבר 1990 עם איסוף מתמשך.הנתונים נותחו מ-8 באוגוסט 2016, עד 14 ביוני 2017. נתוני שימוש בסיגריות וקנביס סוכמו באמצעות ניתוח אורך,על מנת לזהות שעור השימוש בחומרים הממכרים. הקשר לחוויות פסיכוטיות נבדק בגיל 18 שנים. החשיפה הייתה בשעור ארוך טווח של שימוש בחומרים או חוויות פסיכוטיות מגיל 12 שנים.
בוצעו שיעורים אורכיים בשימוש אצל 5,300 משתתפים (56.1% נקבות) שהיו להם לפחות שלוש פעמים שימוש בסיגריות או קנביס. לפני ההתאמה למגוון של משתנים אפשריים, נמצאו ראיות חזקות לכך - שלשימוש מוקדם של סיגריות בלבד (4.3%), שימוש מוקדם בקנביס (3.2%) שימוש בקנביס מאוחר (11.9%), ושימוש מאוחר בסיגריות (14.8%) - יש קשר ישיר להתגברות של תופעות פסיכוטיות, בהשוואה לאלה שלא השתמשו (65.9%). הקשר לחוויות פסיכוטיות בשימוש בסיגריות בלבד נחלש באופן משמעותי, ואילו בשימוש בקנביס נותר עקבי.
במחקר זה, הממצאים מצביעים על כך כי בעוד אנשים המשתמשים בקנביס או סיגריות במהלך גיל ההתבגרות יש סיכון מוגבר להופעת חוויות פסיכוטיות בעקבותיהן,כאשר הראיות האפידמיולוגיות הן חזקות יותר באופן משמעותי עם שימוש בקנביס מאשר עם שימוש בטבק. הנתונים היו זמינים עבור 5,300 משתתפים (56.1% נקבות).
המודל של 5 קבוצות: סבירות גבוהה יותר לשימוש מוקדם בסיגריות (4.3%), שימוש מוקדם בקנביס (3.2%), תחילה מאוחרת לשימוש בסיגריות בלבד (14.8%), שימוש מאוחר בקנביס (11.9%), ואלה עם סבירות נמוכה מאוד לשימוש בסיגריות או בקנביס (65.9%).נבדקו  דפוסי שימוש בסיגריות ו/או בקנביס בגילאי 14-17 שנים, וחוויות פסיכוטיות בגיל 18 שני. בנערים בקבוצת שימוש מוקדמת בסיגריות בלבד, אך לא אצל נערים עם שימוש מאוחר בסיגריות, היו עם הסיכויים הגבוהים ביותר לתופעות פסיכוטיות בגיל 18 שנים, בהשוואה לאלו שלא השתמשו בסיגריות.
במחקר היו ראיות חזקות לכך שמשתתפים עם שימוש מוקדם בקנביס ואלה עם שימוש מאוחר יותר היו עם סיכויים מוגברים להופעת חוויות פסיכוטיות. משמע יש השפעה מזערית על הקשר לתופעות פסיכוטיות בין התחלה מוקדמת בשימוש בקנאביס לתחילת שימוש מאוחרת בקנאביס.
בהשוואת שיעורי השימוש בחומרים זה עם זה, היו ראיות חזקות לחוסר השוואה לקשר להופעת חוויות פסיכוטיות בשימוש מאוחר בחשיש בלבד לבין שימוש מאוחר בסיגריות בלבד. לא היו מספיק ראיות כדי לתמוך בהבדל בקשר לחוויות פסיכוטיות בין שימוש מוקדם בקנאביס בלבד לבין שימוש מוקדם בסיגריות בלבד.
לסיכום, המחקר הוכיח כי שימוש בקנביס בגיל ההתבגרות או שימוש בסיגריות קשורים לסיכון מוגבר להופעת חוויות פסיכוטיות בעקבותיהן. קשר זה היה גדול וחזק יותר לקנביס. קשר שנצפה בין שימוש בטבק לבין חוויות פסיכוטיות נוטה להיות מושפע יותר ממאפיינים אחרים של אנשים המפתחים חוויות פסיכוטיות, מאלו של שימוש בקנאביס.
הערותיי: למרות מחקר כזה ודומיו, אשר מוכיחים ששימוש בקנביס במתבגרים יש בו סיכון מוגבר לתופעות פסיכוטיות. בישראל  'מתגאים' שאנו מובילים בעולם ואולי היחידים המבצעים ניסיונות למתן קנביס בילדים בגיל 5 שנים הלוקים בהפרעות בתחום ספקטרום אוטיסטי ועם הפרעות התנהגותיות נפשיות אחרות. זה גובל בחוסר אחריות מדיקו-לגלית לניסוי בקנביס בילדים בגיל 5 שנים. אחריות הרפואית לכך היא של משרד בריאות שאישר זאת, שכנראה 'הושפע' מגורמים אינטרסנטים אשר שיקולים מסחריים עומדים לנגד עיניהם ולאו דווקא רפואיים.
משווקי הקנביס טוענים ומצהירים שקנביס "מציל חיים" (בעצמי צפיתי זאת בתכנית טלוויזיה). מסתבר ששוק קנביס שווה מיליארדים רבים, ובארץ האינטרסנטים פועלים במלוא עצמה עם תעמולה שיווקית אגרסיבית שנעשית יום יום בכל אמצעי תקשורת, כולל מפגשים רפואיים ובכינוסים רפואיים ספציפיים לזה.
לדעתי, אפשר לשקול מתן קנביס למטרות רפואיות במבוגרים בלבד באופן קפדני ובפיקוח רפואי, אולם מה שקורה כיום עם מחקרי קנביס בילדים עלול לגרום להשלכות רפואיות הפוכות ומזיקות. אל לנו להיות "אור לגויים" בייצור ובהפצת קנביס לכל העולם כדי "להרוויח מיליארדים".