בדצמבר 2019 ראה אור הכרך השביעי של "קריאת הדורות - ספרות עברית במעגליה" מאת פרופ' נורית גוברין. נורית גוברין היא מהמובילות של תחום חקר הספרות העברית בהיותה חוקרת, סופרת, מורה  מרצה ופרופסור אמריטה בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב.

כרך שביעי זה מצטרף לששת קודמיו וכולל בתוכו מחקרים, מאמרים, מסות ורשימות בהיקפים שונים, המאורגנים בשבעה שערים. קריאת הדורות, כפי שמפרשת פרופ' גוברין, היא דו-כיוונית: הרצון לקריאה בספרות הדורות, יחד עם היענות להזמנתם, כביכול, של סופרי הדורות הקודמים לקרא ביצירותיהם ולנהל דו שיח עימם. בספריה מוכיחה פרופ' גוברין את ההנחה ש"תרבות נבנית נדבך על גבי נדבך". לדברי המחברת, הנחת היסוד לכל  מחקריה היא "שהספרות העברית היא אחד היסודות היציבים בתרבות העברית והישראלית ואחד הגורמים המאחדים אותה. היא מסייעת לבנות מחדש, בכל דור, את הזהות הלאומית המשותפת".

כרופאה וסופרת מצאתי עניין מיוחד בשער החמישי של הכרך השביעי:" שיח יוצרים ויצירות" הכולל  את מחקריה של גוברין בנושאים: עולם הרפואה והשתקפותו בספרות העברית, רופאות כדמויות ספרותיות ובית החולים - עולם בתוך עולם (עמ' 231-329).

הנושא עולם הרפואה והשתקפותו בספרות העברית מסווג לחמישה תתי נושאים כדלקמן:

א. רופא, חולה ובן משפחה של חולה מדברים. ב. שלוש נקודות מבט - עולם הרפואה בראי הספרות העברית נעשה מנקודת מבטו של הרופא, מנקודת מבטו של החולה ומנקודת מבטם של בני משפחת החולה  ג. רופאים, חולים ורפואות בספרות העברית  ד. דוגמאות לנקודת המבט של החולה  ה. מחלה, חולה, רופא - כמטאפורות וסמלים. בכל תתי הנושאים  משולבות דוגמאות מספריהם של יוצרים עברים כגון: ג. שופמן, חנוך לוין, א. גינצבורג, י. ארטר, שולמית לפיד, רות אלמוג, ד. ברקוביץ, ד. פוגל ועוד.

בנושא רופאות כדמויות ספרותיות מביאה פרופ' גוברין שמונה יצירות מדגם של הסופרים: עמוס עוז, אורלי קסטל-בלום, אילנה ברנשטיין, בתיה גור, גלילה רון פדר-עמית, איתמר זוהר, ולימור שריר (אנוכי), כשבנספח מופיעות דוגמאות של יצירות נוספות פרי עטם של סופרים שונים.

הנושא "בית החולים עולם בתוך עולם" מחולק לתתי נושאים: א. בית החולים - עולם בפני עצמו ב. נקודת מבטו של החולה - דוגמאות מן הספרות העברית הכוללות את ענקי הספרות העברית י"ח ברנר – סיפורו "מכאן ומכאן" וג. שופמן- בסדרת סיפוריו: "באגף הכירוגי".

ג. נקודת המבט של הרופא – מתייחס ללימור שריר - לספריי שבהם נזכרים דמויות של רופאים, כדלקמן: "הבית על האגם", "אלוהים ואלווירה", "דיונות הזהב והכסף", "סודות מרקש" ו"השתקפויות".

בנושא ספרות ורפואה יש לציין שב-אוקטובר -2016 ראו אור 4 הכרכים של ספרי: "הרהורים על ספרות ורפואה- דילמות ביחסי רופא חולה".

לדברי פרופ' גוברין :"זהו ספר מרשים ביותר! נכללה בו כמות עצומה של חומר מ'שני  צדי המִתרס': זה הרפואי וזה הספרותי. נשמעים בו קולות מגוונים של סופרים ורופאים. רופאים המדברים על ספרות ועל רפואה וסופרים המדברים על רפואה ועל ספרות. אין ספק שזהו המבחר העשיר ביותר הקיים בנושא זה. שמחתי לגלות את המקום הנרחב שהוקדש לספריך, כמי שמשלבת באישיותה, בהכשרתה ובפעילותה את הרפואה והספרות".

בהיבט הרפואי-מדעי מכיל ספרי השתקפות של אספקטים רפואיים ברומנים ובסיפורים קצרים מהספרות העולמית והישראלית לצד סקירות היסטוריות של מחלות וניסיונות לבאר את פשרן מהתחומים של פסיכיאטריה, מחלות זיהומיות (שחלקן פס מן העולם), נוירולוגיות ואחרות לצד ניתוח גישות רפואיות חדשניות המתייחסות למחלות נפוצות בימינו והתייחסות לרפואה מותאמת אישית.

בהיבט ההיסטורי נכלל בו דיון מעמיק בשבועת היפוקרטס ושבועת רופאים אחרות, בקורפוס ההיפוקרטי, במוח בעידן העתיק, ברופאים בתקופת מלחמת העולם השנייה, תוך שימת דגש בהיבטים אתיים של העיסוק ברפואה  הכולל דיונים במוות, המתות חסד, אתיקה רפואית, ההתייחסות המשפטית למוות. (חוק החולה הנוטה למות, חוק זכויות החולה, אמנות אתיות בין רופאים לחברות תרופות, ועוד).

בולטים בספרי העיסוק בדילמות בין רופא לחולה, הסוגייה המורכבת של דמות הרופא בעיני עצמו, בעיני מטופליו, ובעיני הצופים מהצד, והחברה שבתוכה מתקיימת האינטראקציה הלא סימטרית שבין רופא לחולה.

בעוד שספרי מתייחס כאמור ברובו ליצירות קנוניות בספרות העולם ולמספר יצירות של סופרים ישראלים, ליצירותיהם של רופאים-סופרים ולמחלות עצמן כפי שהן מתוארות בספרות וברפואה, מהווה השער החמישי בכרך ז' של פרופ' גוברין  מחקר שיטתי ואנליטי העוסק בהשתקפות עולם הרפואה בתחום התמחותה- הספרות העברית והישראלית.

שער זה מהווה אך חלק קטן מהתוכן העצום שמופיע בשבעת הכרכים של "בקריאת הדורות" המבוסס על הידע העשיר של פרופ' גוברין בנבכי הספרות.

סוברני  ששני הספרים משלימים אחד את האחר בבואנו לעיין ולחקור את הנושא המרתק של הקשר בין רפואה לספרות.