ממצאים ראייתיים רנטגניים לרבות קשריות לא ספציפיות, פסים אטלקטטיים ושינויי פיברוטיים בפסגות שכיחים מאוד באוכלוסייה. אולם, במטופל בסיכון מוגבר – קרי מעשנים מעל 60 ובעלי רקע אונקולוגי – לכל ממצא מוענקת חשיבות רבה יותר ועל כן נדרשת התייחסות מיוחדת. שיטת ההדמיה הבסיסית היום לתחילת התהליך האבחוני הינה טומוגרפיה ממוחשבת של בית החזה – COMPUTERIZED TOMOGRAPHYי(CT) . כלי זה הינו בעל ערך רב ביותר לאבחון ומעקב אחר מחלות ריאה, מחלות דרכי אוויר וצדר.

לאור השכיחות הרבה של הממצאים הראייתיים, קיימות הנחיות למעקב ובירור הנדרש, לדוגמא מעקב קשריות ריאה לפי ה-Fleischner Society Criteria. בסופו של דבר, הההחלטה צריכה להיות באם אין צורך במעקב נוסף, האם יש צורך במעקב CT/PET-CT לאחר תקופה מסוימת או שמא נדרש כבר כעת אבחון היסטולוגיה.

השיטה הנפוצה לאבחון ממאירות ריאה הינה ביופסיות מונחות הדמיה – CT או סונר. הסונר לעומת ה-CT הינו כלי נוח, זול, זמין ולא חושף לקרינה אולם בשימוש בסונר יש צורך רב יותר במיומנות המבצע וכן קיום צל אקוסטי באם הנגע התוך ריאתי מרוחק מדופן החזה.

ביופסיה מונחית CT הינה השיטה הרווחת היום לאבחון ממאירות ריאה במרכז רפואי רבין. הבדיקה נעשית כפעולה אמבולטורית והמטופל לא נדרש להתאשפז כלל. עקרונות השיטה:
המטופל עובר סריקת CT  עם תכנון החתך המתאים בו נראה הממצא. המבצע מאלחש ומרדים את המקום על פני עור המטופל ועושה סריקות CT חוזרות עד לבחירת מיקום אידאלי מבחינת עומק כניסת מחט הביופסיה והזווית הרצויה.  עם הגעת המחט לעמדה הרצויה, נלקחות מספר דגימות (core needle biopsy) אשר נשלחות לפתולוגיה וציטולוגיה. התשובה מתקבלת לאחר כשבוע ימים.

ישנם מספר סיבוכים אפשריים בביופסיית ריאה מונחית CT - כשהעיקרי הינו חזה אוויר. בסדרות שונות נמצא כי חזה אוויר נוצר בכ-25% מהפעולות כשלרוב מדובר על ממצא רנטגני בלבד והמטופל אסימפטומטי. אולם בסדרה גדולה של 18,000 ביופסיות ריאה מונחות CT נמצא כי חזה אוויר משמועתי הדורש הכנסת נקז (Thorax drainage) מתרחש בכ-6% מהמקרים.

עם זאת פרוצדורה זו הנעשית במרכזים רבים בארץ הינה מאוד יעילה מבחינת התוצא עם תשובות פתולוגיות בנות משמעות במעל 90% מהמקרים. במרכז רפואי בילינסון נעשות בין 5 ל-10 בדיקות מדי שבוע והניסיון הנצבר הוא רב. במרכזנו נעשים מחקרים לשכלול ושיפור שיטת הביופסיה במטרה לצמצם כמות קרינה למטופל, להקטין סיבוכים ולשפר את התוצא הפתולוגי.