התפשטות מגיפת החצבת בעת הזאת מפתיעה שכן החיסון היעיל כנגדה הביא לירידה כמעט מוחלטת בהיארעות המחלה ולמרות זאת, היא מופיעה שוב ובמלוא עוזה. האם אנו עדים לאחת מצורותיו של הטרור הביולוגי?

לביוטרור הרבה זרועות וזרועות ארוכות. הנשק המשמש את הביוטרור הוא גם כן מגוון מאוד. בארסנל שלו  מצוי גם הטרור הביולוגי ובו נעשה שימוש בחיידקים ובנגיפים ומטרתו לזרוע פחד, לגרום לאנדרלמוסיה באוכלוסיה, מגיפות ומוות.

התפתחות תנועת ההתנגדות כנגד חיסונים ובמיוחד לחיסון נגד חצבת כנראה עומדת בבסיס המגיפה הנוכחית. לא ברור מי הם "מובילי הדעה" המתסיסים דרך כל מדיה אפשרית את ציבור ההורים בארץ ובעולם. האם זו אחת הדרכים לזרוע טרור ביולוגי?

לעת עתה מושגות המטרות: התפרצות מגיפה עולמית, גרימת פחד, אנדרלמוסיה באוכלוסיות וכן מקרי מוות - לא שונה בהרבה מהפחד ומהאנדרלמוסיה שיצר משלוח מעטפות האנתרקס לפני 11 בספטמבר 2001, בארה"ב.