רקע

קיימים שלושה מסלולי מיסוי ליחיד המשכיר דירה למגורים בישראל. מסלול המיסוי הרגיל, מסלול פטוֹר ממס עד לתקרה הקבועה בחוק ומסלול מיסוי בשיעור 10% ממחזוֹר ההכנסות מדמי שכירות.

חקיקה

ביום 31.5.2023 פורסם חוק הסדרים בגדרו תוקן החוק וקבע כי יחיד המשכיר דירת מגורים יהיה רשאי לנכות מהכנסתו מדמי השכירות סכומים ששילם בגין השכרת דירת מגורים אחרת למגוריו (או בגין בית אבות / בית חולים גריאטרי), וזאת בכפוף לקיומם של מלוא התנאים וזאת בתוקף מתחילת שנת 2023.

ההטבה נועדה להקל על מי שיש לו "דירת מגורים יחידה" ובוחר לגור בדירת מגורים אחרת או לגור "בבית אבות" או "בבית חולים גריאטרי". ההטבה מאפשרת למי שיש לו דירת מגורים יחידה שאותה הוא משכיר למגורים ובמקביל באותה תקופה הוא משלם דמי שכירות לצורך שכירת דירת מגורים אחרת בישראל למגוריו הוא או שמשלם בעד מגוריו / מגורי בן זוגו המתגורר עימו בבית אבות או בבית חולים גריאטרי  –  לנכות מהכנסות משכירות המתקבלות מהדירה המושכרת את דמי השכירות.

הניכוי התאפשר עד לסכום של 90,000 שקל לשנה. ההטבה תחול רק לגבי המדווחים על ההכנסות מהשכרת הדירה האחרת במסלול 10% ובהתאם לתנאים שנקבעו בחוק. ככל ולאחר ניכוי ההטבה נותרו הכנסות מהשכרה למגורים, יש לדווח ולשלם עליהן במסלול 10% מס מההכנסות, בתוך 30 ימים מתום שנת המס, לפיכך לגבי שנת 2023 יש לדווח עד ליום 30.1.2024

הערות

משכיר שיש לו תיק במס הכנסה  נדרש לדווח על פרטי הדירות ודמי השכירות של הדירה המושכרת לצרכי מגורים ועל הדירה שהוא שוכר לצרכי מגורים וכן להצהיר כי בבעלותו דירת מגורים יחידה מושכרת וכי הוא שוכר דירה בישראל למגוריו והוא מבקש להפחית את הוצאות שכר הדירה ששילם.

ככל והכנסות מהשכרת הדירה הן עד 375,000 לבצע דיווח מקוצר ללא הגשת דו"ח שנתי ובאם הן מעל הסכום האמור קיימת חובה להגיש דוח שנתי מלא. ככל שנוצר הפסד מניכוי הוצאות ההשכרה כנגד ההכנסות מהשכרה, הוא לא יותר בקיזוז כנגד כל הכנסה אחרת.

מבקש לאחל בשורות טובות.

מאמר זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתכנו יעוץ או חוות-דעת

הכותב, רו"ח ארז כהן ממשרד ארז כהן  ושות' רואי חשבון המתמחה ברפואה עסקית - שירותי ראיית חשבון, ליווי פיננסי ופיתוח עסקי לרופאים