זה לא סוד כי רשות המיסים נוקטת במדיניות מתמשכת להרחבת מעגל המדווחים לרשות המסים. במעגל "חייבי הדיווח" קיימות גם מספר קבוצות של שכיריים וביניהן :

  1. משקיעים בשוק ההון - אשר מחזור העסקאות בשנת המס (לא שווי תיק) עלה על סך 2,522,000 שקל.
  2. בעלי הכנסה משכר דירה ו/או נכס מקרקעין אחר.
  3. שכירים אשר סה"כ הכנסתם השנתית משכר עולה על 649,000 שקל.

במאמר זה נתייחס לשכירים אשר סה"כ הכנסתם השנתית משכר עולה על 649,000 שקל 

כאשר הכנסות היחיד עולות על 58,000 שקל בחודש נכנסת מדרגת מס נוספת בשיעור של 3% (מס יסף) אשר מביאה את שיעור המס של היחיד ל 50%.

מס היסף אינו חל רק על משכורת, אלא על מירב סוגי ההכנסות לרבות רווחי הון, שבח מקרקעין, רווחים בשוק ההון ושכר דירה .   

לדוגמא, אם לגבי הכנסתכם מהשכרת דירה למגורים בחרתם לשלם מס בשיעור של 10%, אז לפתע שיעור המס יעלה מ 10% ל- 13% בגין אותו מס יסף.

בשנתיים האחרונות מס הכנסה הגביר את אכיפת חובת הגשת דו"ח שנתי בקרב שכירים. ככל והכנסות השכיר עולות על 649,000 שקל בשנה, זו הנקודה ממנה שכיר חייב להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה ולכך יש שתי משמעויות :

  1. חובת הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה
  2. חוב מס שעשוי להיווצר כתוצאה מהחלת מס היסף על יתר הכנסותיו כאמור, גם אם בגין כל אחת מהן שולם מס כחוק

אי הגשת דו"ח במועד ללא אישור פקיד השומה גוררת הטלת קנס מצטבר וכן הנה עבירה פלילית

סיפורו של ד"ר ד'

ד"ר ד' הגיע אל משרדנו עם מכתב שקיבל ממס הכנסה בו כתוב כי בהתאם למידע אשר התקבל אצל רשות המיסים הוא חייב בהגשת דו"ח שנתי כבר החל משנת 2017 ולפיכך יש ועליו להגיש  דו"חות לשנים 2017-2021 .

ד"ר ד' הנו שכיר בקופ"ח כללית. שכרו החודשי הנו כ- 66,000 שקל בחודש ומשכרו מנוכה מלוא המס לרבות מס היסף ואין לו כל הכנסות נוספות. לכאורה לד"ר ד'. אין כל חוב למס הכנסה שכן מתלוש השכר נוכה מס כחוק, אך הנו חייב בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה. בהעדר היכרות עם סעיף 131 לפקודת מס הכנסה, לא הגיש ד"ר ד' דו"חות שנתיים למס הכנסה.

במצב דברים שכזה ועד לפני מספר שנים, רשות המיסים היתה יוזמת פתיחת תיק. כאשר שנת פתיחת התיק היתה 2022, היא היתה דורשת מהנישום להגיש דו"חות בגין השנים 2017-2021 תוך פרק זמן סביר וכן היתה דורשת ממנו להתחיל להגיש דו"ח שנתי משנת 2022 ואילך. לפני מספר שנים מס הכנסה שינה גישה ומאז הוא פותח את התיקים רטרואקטיבית ובמקרה שלנו שנת פתיחת התיק נקבעה ל-2017.

לכאורה ד"ר ד' קיבל הודעה תמימה, אך אנו הזדרזנו כי ידענו שלאחר שהדו"חות ישודרו, יוגשו וייקלטו במערכת רשות המיסים, המערכת תחל ליצור באופן אוטומטי חיובי קנסות בשל אי הגשת דו"חות במועד, קנסות מצטברים מהמועד החוקי להגשה בגין כל אחד מהדו"חות ועד למועד קליטת הדו"חות בפועל.

סכום הקנס כיום הוא כחמש מאות שקל לכל חודש פיגור! ניתן לשער את סכום הקנס המצטבר והנה מצב בו יש נישום ללא כל יתרת חוב מס שכן המס נוכה בתלוש השכר במלואו וכחוק, אך עם חוב של עשרות אלפי שקלים בגין אי הגשת דו"חות בזמן.

דמיינו מצב אילו לד"ר ד' היה גם חוב מס אגב הכנסות נוספות כגון רווחים בשוק ההון או הכנסות משכר דירה. אמנם מכל מקור הכנסה בנפרד נוכה ו/או שולם מס כחוק אך לא הובא בחשבון מס היסף אשר מתגבש בגין כולן במצטבר. החיובים הנצברים הם בגין קנסות, הצמדות וריביות וגם אם יבואו לקראתנו ויצמצמו לנו את זה, זה לא ייגמר באפס. נזק כיס לא קטן גם למי שמשתכר לא מעט

מובן שבשלב הזה נאלצנו להתמודד מול רכז החוליה ואף מול הגובה ראשי במשרד פקיד השומה כדי להקל את הנטל אשר נפל על ד"ר ד' ללא כל ידיעה ו/או הקדמה.

אם תשימו לב טוב ואם תסתכלו בטופס 106 אשר אתם אמורים לקבל עוד מעט עבור שנת 2022, אתם תראו למטה בצד שמאל, באותיות לא גדולות, הודעה המציינת "דע לך הנך חייב להגיש דו"ח לפי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה" .

רבותיי, אל תתעלמו ותהיו איתנו בקשר כי יש  מה לעשות ויפה שעה אחת קודם.

* מאמר זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתכנו יעוץ או חוות דעת

הכותב, רו"ח ארז כהן ממשרד ארז כהן ושות' רואי חשבון המתמחה ברפואה עסקית הכוללת שירותי ראיית חשבון,ליווי פיננסי ופיתוח עסקי לרופאים