זה לא סוד כי רשות המיסים נוקטת במדיניות מתמשכת להרחבת מעגל המדווחים לרשות המסים. במעגל "חייבי הדיווח" קיימות גם מספר קבוצות של שכירים וביניהן :

  1. משקיעים בשוק ההון - אשר מחזור העסקאות בשנת המס (לא שווי תיק) עלה על סך 2,522,000 שקל.
  2. בעלי הכנסה משכר דירה ו/או נכס מקרקעין אחר
  3. שכירים אשר סה"כ הכנסתם השנתית משכר עולה על 649,000 שקל

במאמר זה נתייחס לשכירים אשר סה"כ הכנסתם השנתית משכר עולה על 649,000 שקל. 

כאשר הכנסות היחיד עולות על 54,000 שקל בחודש נכנסת מדרגת מס נוספת בשיעור של 3% (מס יסף) אשר מביאה את שיעור המס של היחיד ל 50%

מס היסף אינו חל רק על משכורת, אלא על מירב סוגי ההכנסות לרבות רווחי הון, שבח מקרקעין, רווחים בשוק ההון ושכר דירה .   

לדוגמא אם לגבי הכנסתכם מהשכרת דירה למגורים בחרתם לשלם מס בשיעור של 10%, אז לפתע שיעור המס יעלה מ 10% ל- 13% בגין אותו מס יסף.

בשנתיים האחרונות מס הכנסה הגביר את אכיפת חובת הגשת דוח שנתי בקרב שכירים

ככל והכנסות השכיר עולות על 649,000 שקל בשנה, זו הנקודה ממנה שכיר חייב להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה ולכך יש שתי משמעויות :

  1. חובת הגשת דוח שנתי למס הכנסה
  2. חוב מס שעשוי להיווצר כתוצאה מהחלת מס היסף על יתר הכנסותיו כאמור, גם אם בגין כל אחת מהן שולם מס כחוק
  3. אי הגשת דו"ח במועד ללא אישור פקיד השומה גוררת הטלת קנס מצטבר וכן הנה עבירה פלילית

אירוע – ד"ר א'.

ד"ר א' הגיע אל משרדנו בשלהי 2021 עם מכתב שקיבל ממס הכנסה. במכתב נאמר כי בהתאם למידע אשר התקבל אצל רשות המיסים דר. א'  חייב בהגשת דוח שנתי כבר החל משנת 2017 ולפיכך יש ועליו להגיש דוחות לשנים 2017-2020. ד"ר א' הנו שכיר בקופ"ח כללית. שכרו החודשי הנו כ-61,000 שקל בחודש.  משכרו מנוכה מלוא המס לרבות מס היסף ואין לו כל הכנסות נוספות.

לכאורה לד"ר א' אין כל חוב למס הכנסה שכן מתלוש השכר נוכה מס כחוק, אולם הנו חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה. בהעדר היכרותו את סעיף 131 לפקודת מס הכנסה, לא הגיש ד"ר א. דוחות שנתיים למס הכנסה

במצב דברים שכזה ועד לפני מספר שנים , רשות המיסים הייתה יוזמת פתיחת תיק כאשר שנת פתיחת התיק הייתה 2021,  היא הייתה דורשת מהנישום להגיש דוחות בגין השנים 2017-2020 תוך פרק זמן סביר וכן הייתה דורשת ממנו להתחיל להגיש דוח שנתי משנת 2021 ואילך.

לפני מספר שנים מס הכנסה שינה גישה ומאז הוא פותח את התיקים רטרואקטיבית ובמקרה שלנו שנת פתיחת התיק נקבעה ל 2017.

לכאורה קיבל ד"ר א' הודעה תמימה, אך אנו הזדרזנו כי ידענו שלאחר שהדוחות שודרו, הוגשו ונקלטו במערכת רשות המיסים, החלה המערכת ליצור באופן אוטומטי חיובי קנסות בשל אי הגשת דוחות בזמן. קנסות מצטברים מהמועד החוקי להגשה בגין כל אחד מהדוחות ועד למועד קליטת הדוחות בפועל! רבותי, סכום הקנס הנו כחמש מאות שקל לכל חודש פיגור!

ניתן לשער את סכום הקנס המצטבר והנה מצב בו יש נישום ללא כל חבות מס שכן המס נוכה בתלוש השכר במלואו וכחוק, אך עם חוב של עשרות אלפי שקלים בגין אי הגשת דוחות בזמן.

דמיינו מצב אילו לד"ר א' היו בנוסף גם הכנסות נוספות כגון רווחים בשוק ההון או הכנסות משכר דירה. אמנם מכל אחת מהכנסות אלו בנפרד נוכה ו/או שולם מס כחוק אך לא הובא בחשבון מס היסף אשר מתגבש בגין כולן במצטבר. החיובים הנצברים הם בגין קנסות, הצמדות וריביות וגם אם יבואו לקראתנו ויצמצמו לנו את זה, זה לא יגמר באפס. נזק כיס לא קטן גם למי שמשתכר לא מעט.

כמובן שבשלב הזה נאלצנו להתמודד מול רכז החוליה ואף מול הגובה ראשי במשרד פקיד השומה בכדי להקל את הנטל אשר נפל על ד"ר א', ללא כל ידיעה ו/או הקדמה

אם תשימו לב טוב ואם תסתכלו בטופס 106 אשר אתם אמורים לקבל עוד מעט עבור שנת 2021, אתם תראו למטה בצד שמאל הודעה המציינת "דע לך הנך חייב להגיש דוח לפי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה". אל תתעלמו ותהיו איתנו בקשר כי יש  מה לעשות ויפה שעה אחת קודם.

* התוכן נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתכנו יעוץ או חוות-דעת

הכותב, רו"ח ארז כהן ממשרד ארז כהן ושות' רואי חשבון המתמחה ברפואה עסקית הכוללת שירותי ראיית חשבון,ליווי פיננסי ופיתוח עסקי לרופאים