רגע לפני סוף השנה, כדאי לדעת כיצד לנצל את הטבות המס. הפקדה לקרן פנסיה ולקרן השתלמות מעניקה הטבת מס העשויה להגיע לכ-30% מסכום ההפקדה. על מנת להקל עליכם את המלאכה, ריכזתי כאן את מה שחשוב לכם לדעת ורק אותו:

מיצוי הטבות המס בגין הפקדות לפנסיה/גמל ולקרן השתלמות בשנת המס:

חשוב:  מה שיקבע אם נקבל את הטבת המס בשנה זו הנו המועד שבו הכסף ישויך לפוליסה שלנו ולא המועד שבו ביצענו את ההפקדה בפועל. חודשי סוף השנה הנם חודשים עמוסים בהפקדות ולכן ייתכן והשיוך של הכספים אשר נפקיד כעת יזלוג לשנת המס הבאה. לכן, אנא בצעו את ההפקדות בתקופה הקרובה!

הערות: 

> ככל שאני גם שכיר וגם עצמאי, תקרת ההפקדה היא משותפת ולכן יש לבקש מרואה החשבון לוודא מהי היתרה לניצול.

> עצמאי רשאי לפתוח קופת תגמולים מיוחדת לעצמאים הכוללת חיסכון פנסיוני בלבד ללא רכיב ביטוחי.

> ניתן להפקיד סכומים מדי חודש בהוראת קבע או לבצע הפקדה חד-פעמית.

בעל שליטה: 

> יש להביא לתשומת לב רואה החשבון ולוודא באם הקופה הינה לקצבה (פנסיה) או לפיצויים.

> עדיף להפריש עבור בעל שליטה למטרת קצבה (פנסיה) ולשמור את זכותו לפיצויים שישולמו לו מכספי החברה בסוף תקופת עבודתו. כך ינצל בעל השליטה שתי תקרות פטורות, האחת באופן שוטף בשל הפרשות החברה לקצבה שלו והשנייה – בסוף תקופת עבודתו תשלם לו החברה פיצויים פטורים ממס (עד תקרה).

> יש לשים לב כי התרת ההוצאה נסמכת על הפקדות חודשיות רצופות.

> מומלץ להפריש את מלוא השיעור הניתן – 7.5%. אמנם לא הכול יוכר כהוצאה, אך לא ייחשב כהכנסה בידי בעל שליטה אשר יוכל למשוך את הכספים והרווחים בפטור ממס לאחר שש שנים.

קופת גמל להשקעה או פוליסת השקעה - אפיק השקעה לכסף נזיל

* מאמר זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתכנו יעוץ או חוות דעת

הכותב, רו"ח ארז כהן ממשרד ארז כהן ושות' רואי חשבון המתמחה ברפואה עסקית - שירותי ראיית חשבון,     ליווי פיננסי ופיתוח עסקי לרופאים