מעבודתנו עם רופאים ניתן לציין כי בקרב אחוז גבוה מביניהם, בת/בן הזוג מועסקים בקליניקה. אין ספק כי אצל בן המשפחה רמת המעורבות וההזדהות עם העסק גבוהה ועל פי רוב הדבר בא לידי ביטוי במדדי הפעילות של העסק והדבר אף יקבל  ביטוי בתנאי ההעסקה שלהם בעסק.

אין חולק כי גם לנושא מיסוי מקום מכובד בהחלטה וזאת ככל ששיעור המס השולי של בן או בת הזוג נמוכים משמעותית  שכן הדבר יביא להפחתת נטל המס של התא המשפחתי. גם אין עוררין שכאשר מדובר בקרבה משפחתית, יבקש מס הכנסה כי נשקף היגיון והגינות ובעת הצורך עשוי הוא לבקש הוכחות ממשיות וברורות לעבודתו בפועל של קרוב המשפחה בעסק.

כעת רבותי, ננסה לאפיין את אותה נקודת איזון, איזון בין מה שאנו היינו רוצים לשלם לבן/בת הזוג לבין מה שהיינו מוכנים לשלם לאדם זר עבור אותה משרה, שכן האיזון  צריך שגם ייראה.

כאשר קיימת קרבה משפחתית ראשונה חייבים להקפיד על התנאים הבאים: נחיצות התפקיד המבוצע וסבירות השכר המשולם ביחס לתפקיד ולהיקף שעות העבודה.

טיפים

רצוי ואף מומלץ להקפיד על הללו:

הסכם העסקה – לבקש מרואה החשבון הסכם העסקה ולהשיב אותו מלא וחתום. המשכורת תשולם לאישה מדי חודש במועד קבוע, כנהוג כלפי עובד שכיר רגיל בעסק.

תנאי העסקה - רצוי לקבוע את שכר קרוב המשפחה בהלימה להשכלתו, נסיונו, תפקידו בעסק ובהתחשב במקובל. בהחלט ניתן כי השכר יהיה גבוה במידה מהשכר המקובל וזאת בשל רמת המעורבות להצלחת העסק.

תשלומים סוציאליים - בגין השכר יופרשו תשלומים סוציאליים מקובלים כגון פנסיה וניתן גם קרן השתלמות. יש להקפיד על ביצוע הפקדות אל המוסד המבטח מדי חודש (מומלץ להיעזר בסוכן מתפעל לשם הנוחיות והוודאות).

תנאים סוציאליים - בן/בת הזוג יהיו זכאים לימי הבראה, מחלה ולימי חופשה, כנדרש בדיני עבודה.

דו"ח נוכחות חודשי - מדי חודש יש להעביר אל רואה החשבון דו"ח נוכחות לצורך הפקת תלוש השכר.

תשלום שכר - ככל שמאוגדים בחברה, מדי חודש יש להקפיד על העברה בנקאית לחשבון הפרטי את השכר נטו.

נטל הוכחה - היכולת להוכיח בפועל הלימה בין היקף העבודה לבין שעות העבודה ותנאי השכר . הוכחות ממשיות יכולות לכלול מסמכים, תכתובות ועדויות (לקוחות וספקים הם עדים מצוינים).

  • באחד מפסקי הדין בנושא קבע בית המשפט כי כתב ידה או חתימתה של רעיית העוסק על גבי השיקים של העסק אינם מעידים בהכרח על עבודתה בעסק והם אינם חורגים מעזרה משפחתית.

לסיכום, מוצע לבחון בחיוב רב את נושא העסקת בן או בת הזוג בעסק ויחד עם זאת להקפיד וליישם את ההמלצות כאמור.

על כך נאמר: טובים השניים מן האחד!

  • מאמר זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתכנו יעוץ או חוות-דעת.

 הכותב, רו"ח ארז כהן ממשרד כהן, ברדה ושות' רואי חשבון המתמחה ברפואה עסקית - שירותי ראיית חשבון,     ליווי פיננסי ופיתוח עסקי לרופאים