עדכון: רשות המסים פרסמה ביום 03.01.2021 החלטת מיסוי שלא בהסכם בה נדרשה לדון בסוגית מיסוי חברת ארנק אגב פנייה של רופא המבצע את פעילותו באמצעות חברה בשליטתו.

עובדות המקרה:

 • - הכנסתו של הרופא בשיעור של כ-99% מגיעה מקופת חולים אחת.
 • - מתן שירותי הרפואה מתבצע במתקניה של הקופה.
 • - הקופה מספקת לרופא את כלל שירותי המרפאה לרבות שירותי מזכירות ושירותי משרד.
 • - מתן שירותי הרפואה מתבצע בימים ובשעות שנקבעו על ידי הקופה.
 • - נהלי העבודה, אופן קביעת התורים והשימוש במערכות המידע נעשים ומוכתבים על ידי הקופה

החלטת המיסוי:

נקבע כי יראו את החברה כחברת ארנק ולפיכך הכנסות החברה יסווגו כהכנסה מיגיעה אישית אצל הרופא והוא יידרש לשלם עליהן מס שולי (עד כ-50%) וזאת במקום מס חברות בשיעור של 23% בלבד.

הנימוק העיקרי:

לאור עובדות המקרה, מתקיים הסעיף בחוק על פיו יראו את פעולות הרופא כפעולות הנעשות בידי עובד בעבור מעסיקו.

ניתן לומר כי לראשונה פותחת רשות המסים צוהר ממנו ניתן ללמוד על האופן בו היא בוחנת את מיסוי פעילות הרופאים לעניין חברת ארנק. המקרה אמנם דן בקבוצת סיכון 1 (מתוך שלוש קבוצות הסיכון עליהן פירטנו בעבר)  העוסקת ברופא המתקשר עצמאית עם קופת חולים ומקיים את פעילותו בתוך מתקני הקופה, אך למעשה נותן בידינו מידע ועובדות עליהן נקפיד כי יתקיימו בעסקנו.

 • ככל ואתה נמנה על  קבוצות הסיכון 1 ו/או 2, מוצע:
  • - לבחון מעבר למרפאה עצמאית בקהילה ואל במתקני הקופה (שיקולי נוחיות ותקורה אל מול מיסוי).
  • - נסה לשנות את תמהיל הפעילות וההכנסות שלך (קופה אחת, שתי קופות ,ביטוחים, פרטי, אחר) על מנת להתקרב אל מבחן 70% בהכנסות.
  • - לבחון מחדש את מאפייני פעילותך ואת הפרופיל המקצועי שלך כדי לגבש מצג וחוות דעת איתנים בראי סעיף 62א בפקודת מס הכנסה העוסק במיסוי חברת ארנק.

בברכת שנת פעילות בריאה ופורייה

מאמר זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתכנו ייעוץ או חוות דעת

הכותב, רו"ח ארז כהן ממשרד חגואל ושות' רואי חשבון המתמחה ברפואה עסקית - שירותי ראיית חשבון, ליווי פיננסי ופיתוח עסקי לרופאים