רופא, כעת הזמן להפקיד לקופ"ג ולקרן השתלמות על מנת למצות הטבות מס בשנת 2020. הפקדה לקרן פנסיה ולקרן השתלמות מעניקה הטבת מס העשויה להגיע לכ-30% מההפקדה.

להלן מידע למיצוי הטבות המס בגין הפקדות לפנסיה/גמל ולקרן השתלמות בשנת המס: 

עצמאי

  • לפנסיה/גמל - ניתן להפקיד 16.5% מההכנסה החייבת כעצמאי (הכנסות פחות ההוצאות) ולא יותר מ-34,848 שקל.
  • לקרן השתלמות  - ניתן להפקיד עד 4.5% מההכנסה החייבת ולא יותר מ-18,600 שקל.

שכיר בעל שליטה

  • לפנסיה/גמל – לקצבה ניתן להפקיד עד 616 שקל לחודש ,לפיצויים ניתן להפקיד עד 12,400 בשנה.
  • לקרן השתלמות - ניתן להפקיד 7.5% ועד לשכר של 15,712 שקל.

חשובמה שיקבע אם נקבל את הטבת המס בשנה זו הוא המועדש בו הכסף ישויך לפוליסה שלנו ולא המועד שבו ביצענו את ההפקדה בפועל. חודשי סוף השנה הנם חודשים עמוסים בהפקדות ולכן ייתכן שהשיוך של הכספים אשר נפקיד כעת יזלוג לשנת המס הבאה. לכן אנא בצעו את ההפקדות בימים הקרובים!

הערות: ככל שאני גם שכיר וגם עצמאי, תקרת ההפקדה היא משותפת ולכן יש תחילה להפחית את השכר המצטבר בגינו נעשתה הפקדה כשכיר (מופיע בתלוש בשדה של "נתונים מצטברים")  ורק בגין היתרה ניתן לבצע הפקדה כעצמאי.

  • עצמאי רשאי לפתוח קופת תגמולים מיוחדת לעצמאיים הכוללת חיסכון פנסיוני בלבד ללא רכיב ביטוחי ולהפקיד סכומים תקופתיים או חד-פעמיים. קופות גמל לעצמאיים אינן כוללות רכיב פיצויים.
  • בעל שליטה - יש לוודא שהקופה הינה לקצבה (פנסיה) או לפיצויים. הפרשה לתגמולים אינה מוכרת. עדיף להפריש עבור בעל השליטה למטרת קצבה (פנסיה) ולשמור את זכותו לפיצויים שישולמו לו מכספי החברה בסוף תקופת עבודת. כך ינצל בעל השליטה שתי תקרות פטורות, האחת באופן שוטף בשל הפרשות החברה לקצבה שלו והשנייה – בסוף תקופת עבודתו, תשלם לו החברה פיצויים פטורים ממס (עד תקרה). יש לשים לב כי התרת ההוצאה נסמכת על הפקדות חודשיות רצופות.
  • למרות שתשלומי החברה לקרן השתלמות בגין בעל השליטה יוכרו בגובה של 4.5% מהמשכורת הקובעת, מומלץ בכל זאת להפריש את מלוא השיעור הניתן – 7.5%. ההפרש לא יותר אמנם לניכוי כהוצאה, אך לא ייחשב כהכנסה בידי בעל שליטה שיוכל למשכם לאחר שש שנים בפטור ממס.