אם צמד המילים "חברת ארנק" מצלצל לך מוכר, אז הרשימה הזו עבורך. היה נדמה כי המילה "ארנק" קצת איבדה את החן מאז פברואר האחרון וכולם עסוקים בקורונה, גם רשות המסים. אבל בחודש האחרון הנושא צועד מספר צעדים קדימה, אל המקום אשר יועד לו על ידי רשות המסים, אל קדמת הבמה.

בימים אלה מגישים רואי החשבון שלכם את הדו"ח לשנת 2019 ולהגדרת הארנק משמעות לא מבוטלת אצל חלק מכם, משמעות אשר אולי כבר קיבלה ביטוי בדו"חות לשנים 2017-2018.

היות ואנו קצרים בזמן אז ברשותכם נדלג על הקדימון אותו שטחנו ברשימות קודמות. כעת אנחנו ב"מאני טיים".

תחת הכותרת חברת ארנק אנו יודעים להגדיר שלוש קבוצות סיכון:

קבוצת סיכון

רמת חשיפה

תיאור

1

גבוהה

רופא עצמאי קופ"ח הפועל בתוך משרד/מרפאה של קופת החולים

רופא יועץ למוסד לביטוח לאומי

2

רמת חשיפה תלוית נסיבות

רופא עצמאי קופ"ח המקיים מרפאה עצמאית בקהילה

3

נמוכה

רופא המבצע את פעילותו הפרטית במסגרת מוסד רפואי או אל מול גורם מבטח עיקרי

רופא הפועל במסגרת  קבוצת רופאים / Group Pratice

רשות המיסים עתידה לפרסם בקרוב הנחיות, על פיהן הוראות סעיף 62 א לפקודת מס הכנסה (מיסוי חברת ארנק) תחולנה על מרבית הרופאים אשר נכנסים בגדר קבוצת סיכון 2 ולפיכך הכנסות החברה תיחשבנה כהכנסות בעל השליטה עצמו והוא יידרש לשלם עליהן מס שולי אישי!

אין ספק כי קבוצת סיכון 2 מאגדת את מרבית הרופאים החשופים למיסוי חברת ארנק ואל המגרש הזה, רשות המיסים נכנסת.

חומר למחשבה

קבוצת סיכון 1 – על פי רוב מונחים אצלך על המאזניים נוחיות עבודה אל מול חיוב תקורה מצד קופת החולים. ככל שהוראות סעיף 62 א חלות לגביך ,זה הזמן לבחון מעבר למעמד רופא עצמאי ו/או התקשרות עם קופת חולים נוספת

קבוצת סיכון 2 - כפי האמור, רמת החשיפה הנה תלוית נסיבות ואלו עשויות לכלול משתנים כגון: תת התמחות, התמחות ברפואה מתקדמת, מוניטין, תעמד ברפואה הציבורית, תמהיל לקוחות ועוד.

קבוצת סיכון 3 – על אף העובדה כי רמת החשיפה נמוכה, טווח הסמכות של פקיד שומה מאפשר לו מרחב החלטה ובהחלט ייתכן כי פקיד השומה בו מתנהל תיקך יאמץ את גישת בית שמאי. בנסיבות שכאלו מומלץ להתעקש, לדרוש ולנמק  כי לא ייתכן והוראות חוק ההסדרים לשנת 2017 ינתבו את החברה שלך אל נתיב נסיעה אליו לא התכוון המחוקק.

לסיום וככל שהחברה אשר בשליטתך הנה צעירה וטרם חגגה ארבע שנים, מומלץ לחסות תחת סעיפי המשנה של החוק המאפשרים לטעון כי טרם ניתן להחיל את הוראות סעיף 62 א על החברה שלך. ייתכן כי הזמן אשר תקנה יאפשר לך להשכיל את דרכי פעילותך ומי יודע אולי יפורסמו החלטות מיסוי מבארות נוספות.

רופא, סימולציות מס מצביעות כי ככל שהנך נמצא בקבוצת סיכון 2, שבע שנים של מיסוי חברת ארנק מסתכמות בהמון כסף.

(מאמר זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתכנו יעוץ או חוות-דעת)