משרד האוצר הודיע לאחרונה על ביטול המענקים לרופאים ולמתמחים. כזכור, סוגיית המענקים הוסדרה בהסכמי השכר לשנת 2011 ומאז הוענקו מענקים בסך כולל של כמיליארד שקל, מתוכם כ-670 מיליון שקל הוענקו בין השנים 2011-2014 וכ-330 מיליון שקל בין השנים 2015-2018. לחלוקה זה יש משמעות אליה נתייחס בהמשך.

סכום מענק בודד נע בין 300 ל-500 אלף שקל והוא שולם על פי רוב בשתי פעימות, הראשונה בשיעור של שני שליש אשר שולמה במעמד החתימה והיתרה כפעימה שנייה שולמה בחלוף תקופה של כשנתיים לכל המוקדם.

במהלך שנת 2014 הגיעו נציגי ההסתדרות הרפואית ורשות המסים להסכמות באשר לאופן מיסוי המענקים ולהפחתת שיעור מס הכנסה וביטוח לאומי החלים על המענקים, הסכם אשר תוכנו יושם לראשונה במהלך שנת 2015 באופן שתכנות השכר בבתי החולים עודכנו בשיעורי המס המופחתים.

נקודת זמן זו יצרה קבוצת רופאים אשר כמפורט לעיל כבר קיבלו כספי מענק ונוכה להם מס משמעותי ביתר ולפיכך הם זכאים להחזר ממס הכנסה וביטוח לאומי. מדובר בעשרות אלפי שקלים אשר מוחזרים עם ריבית נאה ולצורך מימוש זכות זו נדרשו הרופאים להגיש בקשות להחזר המס, הן למס הכנסה והן לביטוח לאומי.

אם ננסה לפלח קבוצה זו, אז פגשנו רופאים אשר הגישו בקשות להחזר באופן מרוכז, היו כאלה אשר נאלצו להגיש בקשות באופן יזום ויחידני, היו כאלה ששכחו ולא הגישו כלל בקשה להחזר המסים והיו רופאים שפשוט שכחו לדרוש את כספי הפעימה השנייה של המענק.

אז רבותי,  נאה דורש נאה מקיים.