ברשימות הקודמות בנושא סקרתי את העיקרים של חוק ההסדרים המפורסם ובמהלך השנה החולפת אני מרגיש כי המילה "ארנק" הופכת כאילו ממשית אצל חלק מכם.

מאז  פורסם החוק עברו יותר מיומיים, פקידי השומה מחככים ידיהם, רואי החשבון נאלצים ליישם את הוראות החוק ואצל חלק מכם כבר נפתח הארנק. והאופק? הוא נקי מבשורות. כי הלא מצד אחד הרופאים משוכנעים ש"חברת ארנק" זה לא אנחנו אך מנגד איננו פועלים בנושא כי בואו נודה על האמת, הרופאים נמנים על SOLO TYPE.

הפעם הרשימה תיגע בארנק הזה שלכם וזה עשוי קצת לכאוב ולהרגיש לנו לזוז בכיסא וכדי שזה יוכל לקרות, אז אנא שבו.

מהי חברת ארנק

חברת ארנק אליה כיוון המחוקק היא חברה המעבידה בדרך כלל עובד אחד שהוא גם בעל המניות היחיד שלה. במקום לקבל תלוש שכר נאה מהגורם המעביד, יעדיף "הארנק" להעניק למעביד שירותי ניהול באמצעות חברה בבעלותו וכנגד חשבונית מס. היכן הדובדבן בסיפור הזה, אתם בטח שואלים? הדובדבן הוא שאופן התקשרות כזה יביא להפחתה משמעותית בתשלומי מס הכנסה וביטוח לאומי.

על פי רוב, לחברת ארנק אין פעילות כלכלית עצמאית והחברה מעניקה לאותו לקוח את אותו שירות אשר בעליה היה מספק כשכיר ומכאן קל לטעון כי התכלית העיקרית של הקמת החברה הנה הפחתת תשלומי מס.

לכאורה, רופא עונה על המילה הכתובה ומכאן הדרך קצרה לטעון לקיומם של יחסי עובד-מעביד אך אם נבחן את המהות ואת הקרביים, כנראה נגלה כי למעשה מדובר בעסק, עסק אשר אותו שכיר בכיר לא נחוץ לו ורופא לא יכול בלעדיו.

קופות החולים – הן נוקטות בשורה ארוכה של אמצעים בכל דרך ומימד על מנת להעביר מסר ברור - "אני ואתה" זה שיר נחמד אבל בינינו לא מתקיימים יחסי עבודה.

רשות המסים - היא מצידה גיבשה מסננת פשוטה למדי על מנת לקבוע קיומם של יחסי עובד-מעביד, מסננת שעל פי החוק אף אינה ניתנת לסתירה. על פי אותו חוק, ככל ש-70% מהכנסות החברה שבבעלותך מגיעות מקופת חולים אחת, "הצלחת" לעבור את חורי המסננת ונלקחה ממך הזכות לטעון כי "אמנם אני בעל מניות יחיד בחברה ואמנם עיקר הכנסות החברה מגיעות ממכבי/ מאוחדת/ כללית או ביטוח לאומי, אבל אני מנהל עסק כמו כל בעל מקצוע חופשי אחר ואני מעביד עובדים וספקים וביני לבין הקופה אין בכלל יחסי עובד-מעביד, כי את זה ניתן לסתור באמצעות A4 כתוב צפוף...". וכאן אתה הרופא מפסיק לדבר ואנחנו נמשיך ונטען כי "לא ניתן לראות בפעילות החברה כפעולות שנעשות בידי עובד עבור מעבידו...", כמשפט פתיחה.

אז נכון שבקרבכם הרופאים יש שלוש קטגוריות של "נטענים לחברת ארנק" ולא בטוח שאת הקטגוריה הראשונה ניתן יהיה לשלוף מהמסננת, אולם בקטגוריה השנייה - רופא הפועל בקהילה ואשר לגביו מתקיימים מספר סממנים – בהחלט אנחנו מתכוונים לטעון שהחורים במסננת הזו גדולים מדי עבורו. לגבי הקטגוריה השלישית, היא ככל הנראה לא מהווה מכשול כלל.

כבר הספקנו לשמוע הצעה של פשרה ברוח "תשלם את המס כאילו אתה חברת ארנק אך עם כותרת אחרת, ובשנה הבאה שמורה לך הזכות לטעון מחדש כי אינך חברת ארנק". אבל, חברים, בתחנה הזו אנחנו לא רוצים לרדת.

פעולה – אני מקווה כי רובנו תמימי דעים כי יש לפעול, כי הרי מסננת זה לא! וכאמור, בתחנה הזו אנו ממאנים לרדת. אולם, בניתוח המצב יש לנו בעיה עם האוטובוס הזה כי:

  1. תחילה אני מזכיר לכם איזה TYPE אתם ויש להניח שאף אחד מכם לא מוכן לשבת בכיסא הנהג.
  2. האוטובוס הזה עלול להיות כבד על כתפיים של רופא אחד ואולי אף לא מוצדק עבורו כלכלית במונחים של עלות-תועלת.
  3. בשם שני הטיעונים כאמור, מישהו הצליח עד כה וזה לא אנחנו.

אז רבותיי, כדי שהאוטובוס הזה לא יהווה שיקול, אנחנו עולים על מידיבוס ובו 35 מושבים שחייבים למלא את כולם על מנת לצאת לדרך. על כל מושב יישב רופא אשר לאחר שאלון מפורט שיידרש למלא נוודא כי הוא נכנס למשבצת השנייה. אה וגם חשוב לציין כי למידיבוס הזה אין נגרר מאחור...

רופא, ככל שהמסננת הזו נוגעת בחברה שלך בשנים 2017/2018 וככל שהגעת עד לשורה זו, אנו מבקשים ממך לפקוח עיניים ולהפוך מ- SOLO ל-PLURAL ולו רק עבור הארנק שלך, כי שבע שנים בממוצע של מסננת כזו זה לא מעט כסף.

* מאמר זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתכנו יעוץ או חוות דעת