חברים, התקנות בדבר איסור המשך טיפול רפואי שלא במימון ציבורי או בשמן העממי - "חוק הצינון" - כבר נחתמו.

אבל רגע לפני שנצלול לתוכן, אל המילים ואל מה שניתן להבין בין המילים, בואו ניקח צעד אחד לאחור על מנת ליישר את השורות ואם אפשר אז בראשי פרקים, כי אנחנו הרי... ממהרים.

 • 2016 חוק הסדרים 1 (א) – לידת פוליסות ביטוח בריאות חדשות ורזות.
 • 2016 חוק הסדרים 1 (ב)- "שינוי מסלול" בפוליסות בריאות חדשות- מעבר ממסלול החזר למסלול "הסדר התייעצות" ו"הסדר ניתוח" (אחד אפס לחברות הביטוח).
 • 2016 חוק הסדרים 1 (ג) – איסור על רופא לגבות ממטופל בעד שירות שבוצע במוסד רפואי (בית חולים או מרפאה כירורגית) אלא באמצעות המוסד הרפואי בלבד וחריגים לכך הם תשלומים תחת הסדר ניתוח או התייעצויות פרטיות (אחד אפס לרשות המסים).
 • חוק הסדרים 2017 – מיסוי חברות ארנק. חקיקה אשר חלה בעיקר על רופאים עצמאיים במתקני קופ"ח או בקהילה ועל רופאים ברפואה פרטית, אשר עיקר הכנסתם מתקבלת מגורם משלם אחד (שתיים אפס לרשות המסים).
 • וכעת אחרון חביב או שמא לא.. - תקנות בריאות העם 2017, הלא הן "חוק הצינון".

  התקנות קובעות כי רופא - בין אם הוא שכיר ובין אם הוא עצמאי - אשר ייעץ לאדם או טיפל בו במסגרת מרפאה ציבורית ו/או קהילתית, לא יטפל באותו אדם או ייעץ לו שלא במימון ציבורי, במשך 6 חודשים מיום מתן הטיפול או הייעוץ האחרון במסגרת מרפאה ציבורית ו/או קהילתית. לתקנות כאמור מספר חריגים והן לא יחולו על :

  • טיפולי הפריה חוץ גופנית וסקירת מערכות, בתנאים מסוימים.
  • טיפולים וייעוצים בתחום התפתחות הילד.
  • טיפולים פולשניים אשר שכיחותם באוכלוסייה נמוכה מ-1 ל- 40 אלף נפש.

   בנוסף:

  • תחילתן של התקנות הוא 01.11.2017
  • תקופת מעבר- התקנות לא יחולו גם אם הטיפול או הייעוץ ניתנו בתוך תקופה קצרה משישה חודשים:
   • ככל שהטיפול או הייעוץ הקודם ניתן במסגרת מרפאה ציבורית בתקופה 01/11.2017-31.12.2017
   • על ייעוץ פרטי גם אם קדם לכך ייעוץ במסגרת ציבורית ו/או קהילתית לאותו אדם בתקופה 01.11.2017-31.12.2018.

ולגבי הרופאים?

 • חלק נכנסים להחרגות – הקלה משמעותית.
 • חלק שוקלים לאתגר את חוק הצינון באמצעות רוטציות, הפניות הדדיות וקבוצות פעילות - שהאחרון הנו פתרון העשוי להניב תועלת גם לאור חוק מיסוי חברת ארנק. לקבוצת פעילות עשויים להיות מספר יתרונות: יתרון כלכלי של חסכון בעלויות, ניהול יעיל ואף פתרון אפשרי למגבלות חוק הצינון; זהו גם יתרון מס אפשרי לאור מבחני מיסוי חברת ארנק.
 • וכמובן יש חלק שניגשים לוודא כי בדרכון יש כעת מספיק עמודים פנויים.

מאמר זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתכנו יעוץ או חוות-דעת