אתמול שוחחתי עם אחד מכם ואגב שיחה שאלתי היכן היה אתמול בשעה 12.00 בצהריים. יותר מדקה וחצי נדרשו לו להיזכר. ותאמינו לי שאין לו בעיות  בhard disk .

ציבורי-קהילתי-פרטי ואנחנו בתנועה מתמדת נגד הזמן. באינטנסיביות הזו "נופלים" לנו דברים בין הכיסאות.

אז זהו חברים, אנחנו משובצים בתכנית הביקורת של מס ערך מוסף לשנת 2017.  מזל טוב !

אני מניח כי רובכם היה מוותר על התענוג, אבל במהלך השליש הראשון של 2017  עורכים משרדי מע"מ ביקורת בענף המרפאות ומכוני הרפואה.

ביקורת מע"מ נועדה לאתר מקרים של אי דיווח על מלוא העסקאות ומקרים של ניכוי תשומות מע"מ שלא כדין

במהלך הביקורת נבדקים ספרי העסק לרבות יומן הרופא ועם השלמת עבודת הביקורת נערכת  שומה בגין הליקויים.

בחרתי לעשות קצת סדר, כי בנינו, הם במע"מ קצת צודקים (אבל רק קצת..)

הם צודקים כי במרוץ הזה שלכם אתם לא תמיד זוכרים/מודעים לכללים,למותר ולאסור, לחובות שלכם כלפי הרשויות ומה נדרש מכם לנהל.

גיבשנו להלן תמצית נושאים ובהחלט אני מציע לתת עליהם את הדעת. אנא בקשו הנחיות מרואה החשבון שלכם

 1. ניהול ספרים- (חלקכם מועד כאן לא פעם).

עלפי תוספת ו' להוראות ניהול ספרים, על רופא לנהל את הספרים/מסמכים הללו:

 • יומן רופא – ספר כרוך בו לכל יום יועד עמוד נפרד בו יירשמו הפרטים הנדרשים ובאופן בלתי מחיק.

החוק מחייב לרשום גם את התקבולים מקופות החולים בגין טיפולים

טעויות נפוצות:

 • רישום ביומן ידני באמצעות כלי כתיבה מחיק
 • מחיקה ביומן ידני באמצעות טיפקס
 • שימוש בתוכנה בה ניתן לשנות ו/או למחוק רישומים ללא "עקבות"
 • שימוש בתוכנה שאינה מאושרת ע"י רשות המסים (כן, לבקש לראות אישור בתוקף של רשות המסים)

1.2  חשבוניות מס וקבלות בגין ההכנסות

1.3  תיק תיעוד חוץ -מסמכי ההוצאות של העסק

1.4  יומן מרפאה-  לרישום מוקדם של המתרפאים,אשר יישמר כחלק בלתי נפרד ממערכת החשבונות

 1. בקרת מחזור הכנסות מדווחות- במסגרת הביקורת נערכת הצלבת נתונים בין מחזורי ההכנסות שדווחו למס ערך מוסף לבין מחזור ההכנסות שדווח למס הכנסה ובהתאמה גם למחזור ההכנסות שמופיע באישור השנתי מקופת החולים. חייבת להיות התאמה וככל שיש הפרשים כדאי מאוד שנדע להסביר אותם.
 2. סליקה באשראי- נערכת ביקורת לגבי אופן רישום ההכנסה בעסקאות בתשלומים. מעמד ביצוע העסקה הנו מועד החיוב בגין העסקה כולה ובהתאם יש להפיק חשבונית מס
 3. בדיקת סבירות היקף ההכנסה המדווחת על סמך מידע שמתשאלים את הרופא, לגבי שעות עבודה בפועל,זמן ממוצע למטופל ויומן הרופא
 4. אופן רישום חשבונית המס לקופות החולים בגין הוראת התשלום החודשית - טעות מאוד נפוצה בקרב הרופאים.

בדרך כלל מקזזת קופת החולים מתוך התשלום החודשי עלויות כגון: תקורה/שכר דירה, ביטוח אחריות מקצועית,וועד רופאים,דמי שימוש מחשב וכדומה

הרופא נדרש להפיק חשבונית מס על הסכום ברוטו כולל מע"מ ולפני קיזוז שכר הדירה וההוצאות האחרות.

רואה החשבון שלך אמור לרשום בנפרד את ההוצאות שקוזזו לך  וזאת על סמך הוראת התשלום של קופת החולים.

חלקכם הגדול טועה ואולי נכון יותר לומר מוטעה,שכן קופת החולים מקזזת את שכר הדירה מתוך ההכנסה ורק לאחר מכן מוסיפה מע"מ. יוצא מכך כי הנכם מפיקים חשבונית מס בה מחזור ההכנסה שאתם מדווחים עליו נמוך ולמעשה אין לכם כל חשבונית מס בגין שכר הדירה/תקורה.

 1. ניכוי מס במקור – כאשר מנוכה לכם מס במקור מתוך הסכום שהנכם זכאים לקבל- יש להפיק חשבונית מס על הסכום כולל מע"מ ולפני הניכוי מס במקור. בחשבונית המס שלך אמורה להיות שורה נפרדת בה אתה אמור לפרט את המס שנוכה במקור ואת הסכום נטו אשר הועבר אליך לבנק.

חשוב לפרט בחשבונית את הסכום שנוכה לך במקור על מנת שרואה החשבון שלך לא ישכח זאת בעת חישוב סה"כ המקדמות והתשלומים ששולמו למס הכנסה במהלך השנה.

 1. כחלק מהביקורת תבקשו להעביר את תיק תיעוד החוץ- קלסר הקבלות/חשבוניות של ההוצאות שדרשתם בניכוי וזאת על מנת לוודא כי דרשתם מס תשומות עלפי החוק.

לסיכום,

 1. הקפידו לנהל יומן רופא באופן תקין
 2. הקפידו לנהל יומן מרפאה וככל שאתם רק בקהילה אז התיעוד על גבי מחשב קופת החולים מספק.
 3. הקפידו להפיק חשבונית מס/קבלה על ההכנסה ברוטו לפני כל קיזוזי ההוצאות
 4. הקפידו להפיק חשבונית מס קבלה גם עבור תשלומי השתתפות עצמית המועברים אליכם ישירות לבנק במהלך החודש
 5. אל תתפתו לדרוש מס תשומות שאינו מותר עלפי החוק, גם אם אחרים מספרים לכם שאצלם זה בסדר. אתם הם אלו שצריכים לישון בשקט אחרי יום עבודה מטורף

וכמאמר הפתגם "גם כשאין איש צופה בך היה זהיר מכל כי יש צופה נסתרות".

מאמר זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתכנו יעוץ או חוות-דעת.