אז כן.. הגענו לשלב בו צברנו כסף פנוי ואנו מחפשים אפיק השקעה.

אנחנו לא בדיוק עונים לפרופיל של "משקיע בשוק ההון" וחלקנו אף מרגיש לא נוח עם הכינוי "משקיע סולידי".

בנינו, גם ההיצע לא משהו. מצד אחד הריבית נושקת לאפס כבר תקופה ארוכה  ומצד שני כל הזמן נוגעים לנו בשיעורי המס בחלופות שעוד נותרו.

אז מה בעצם נשאר אטרקטיבי עבורנו,שונאי הסיכון וחסרי הזמן ובאומרי אטרקטיבי אני מכוון  לשיעור המס.

קרן השתלמות ופוליסת גמל זה כבר "ישן" לנו,  אבל בעצם מה עם קופת גמל בניהול אישי  ?

עבור מרביתנו,קופת גמל פירושו מעטפה רבעונית בתיבת הדואר המצטרפת אל אחיותיה ב"מגירת הניירות".

בואו נערוך היכרות קצרה עם קופת הגמל שלנו.

  • קופת גמל היא מכשיר חסכון לטווח השקעה בינוני וארוך. (טווח ההשקעה משתנה בהתאם לפרק הזמן הנותר עד לגיל הפרישה).
  • מתוך כוונה לעודד שימוש באפיק חסכון זה,ניתנות בכל שנה הטבות מס בגין ההפקדה
  • במסגרת קופת הגמל קיימים מספר מסלולי השקעה :
  • קופת גמל כללית -קופת גמל גמישה המעבירה את שיקול הדעת וקבלת ההחלטות לגוף המנהל.
  • קופת גמל מסלולית מאפשרת לעמית לקבוע את רמת הסיכון המתאימה לו

למעשה,ניתן לפצל את ההפקדות השוטפות ו/או הכספים שנצברו בין מסלולים שונים ובכך להרכיב קופת גמל בניהול אישי.

קופת גמל בניהול אישי מאפשרת לחוסך לנהל בעצמו את הכספים בקופה ו/או להעביר את ניהול הכספים  למנהל השקעות אישי  שיתאים את אופי ההשקעה לצרכיו האישיים.

החוסך או מנהל ההשקעות מטעמו,אחראים לניהול הכספים בעוד שאת הפלטפורמה החוקית והתפעולית לניהול הקופה לרבות הדיווחים השוטפים ימשיך להעניק הגורם הפיננסי (חברות הגמל והבנקים) .

מספר עובדות שכדאי לדעת:

  • חוסכים עצמאים יכולים לחסוך בקופת גמל אישית עד 50% מתוך כספי החיסכון הפנסיוני
  • חוסך שכיר יכול לחסוך בקופת גמל אישית ובלבד כי צבר קצבת פנסיה חודשית מינימאלית או באם צבר חסכון פנסיוני בסכום מינימאלי. ככל שאינו עונה על התנאים הללו, רשאי הוא לנהל את כספו בקופת גמל בניהול אישי,ככל שמדובר בכספים שכבר נזילים כגון קרן השתלמות ולחילופין לבצע השקעות במוצרים פסיביים.
  • עמית המבקש להצטרף לקופת גמל בניהול אישי רשאי להעביר אליה כספים מכל קופה אחרת
  • ניתן לחסוך בקופת גמל בניהול אישי את כספי קרנות ההשתלמות - גם לעצמאים וגם לשכירים.

עד כאן העובדות,אך היכן ההטבה,אתם בטח שואלים?

בשנים האחרונות הפך ערוץ השקעה זה למקלט מס עבור חוסכים אמידים הקרובים לגיל פרישה וזאת בשל פערי המיסוי בין ניהול כסף בשוק ההון באופן ישיר (מס ריאלי של 25%) לבין מס של 15% על הרווחים הנומינאליים בקופת הגמל

פער מס זה התחזק על רקע העובדה שהאינפלציה בשנים האחרונות נושקת לאפס.

והבשורה היא כי לאחרונה קודמה חקיקה לעדכון תקרת ההפקדה לקופת גמל בניהול אישי ל 5.2 מליון שקל !!

כמאמר הפתגם  מי שמגביל את כוחך תגביל את השפעתו עליך

 

מאמר זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתכנו יעוץ או חוות-דעת.

הכותב, רו"ח ארז כהן ממשרד חגואל ושות' רואי חשבון המתמחה ברפואה עסקית