זה כבר לא סוד כי רשות המסים נוקטת במדיניות מתמשכת להרחבת מעגל המדווחים לרשות המסים.

תיקון 223 בא והוסיף שלושה מעגלים חדשים של תושבים החייבים להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה :

 1. תושבי ישראל היוצאים לרילוקיישן בחו"ל (לגבינו- (Fellowship
 2. מעבירי כספים לחו"ל
 3. "נהני נאמנות" תושבי ישראל

יש לזכור כמובן,כי במעגל "חייבי הדיווח" כבר קיימות מספר קבוצות של שכירים ובניהן :

 1. שכירים אשר סה"כ הכנסתם השנתית משכר עולה על 643,000 שקל
 2. משקיעים בשוק ההון
 3. בעלי הכנסה משכר דירה
 1. רופא שהיה ב- Fellowship בשנת 2016 - תושב ישראל שבשנת 2016 היה ברילוקיישן בחו"ל,חייב בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה לשנת המס 2016.   את הדוח יש להגיש עד  לתאריך 30.4.2017.

יחיד חייב במס הכנסה בישראל על ההכנסות שהוא מקבל מחו"ל כל עוד הוא תושב ישראל.

על אחת כמה,כשמדובר בתושב ישראל המועסק בחו"ל ע"י מעביד זר שלא העביר את המס לשלטונות מס הכנסה בישראל.

יחיד הטוען לניתוק תושבות, זכאי לפטור ממס על הכנסותיו מחו"ל ממועד הרילוקשיין.

החוק קובע חובת הגשת דיווח לגבי כלל היוצאים לחו"ל וממי שביצע ניתוק תושבות דורש החוק כבר בעת הגשת הדוח לשנת 2016 להגיש את כלל הטיעונים והמסמכים התומכים בטענתו כי אינו תושב ישראל.

 1. חובת הגשת דו"ח שנתי למי שמעביר 500,000 שקל ויותר לחו"ל- תושב ישראל אשר בשנת המס העביר אל מחוץ לישראל כספים בסכום כולל של חצי מיליון שקלים או יותר, חייב בהגשת דוח שנתי לרשויות המס.
 1. חובת הגשת דו"ח שנתי לנהנה תושב ישראל ששווי נכסי הנאמנות 500,000 שקל ויותר– נהנה תושב ישראל שמלאו לו 25 שנים, ושווי נכסי הנאמנות בסוף שנת המס עולה על 500,000 שקלים חייב בהגשת דוח שנתי לרשויות המס. נכסי נאמנות - לרבות מזומן, פיקדונות, ניירות ערך ומקרקעין, בישראל או מחוץ לישראל.
 1. חובת הגשת דוח שנתי למס הכנסה על שכיר המשתכר מעל 643,000 שקל בשנה.
 1. חובת הגשת דוח שנתי למס הכנסה על משקיעים בשוק ההון אשר המחזור השנתי הכולל (ולא רווח) ממכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה עולה על הסכום 640,000 שקל.  מחזור שנתי –הכוונה לכלל מחזור העסקאות שבוצע במהלך השנה ללא קשר לשווי התיק.
 1. חובת הגשת דוח בגין הכנסה מדמי שכירות,מדירת מגורים ו/או נכס מקרקעין אחר- בנושא זה קיימים מספר תרחישים ולכן ייוחד לנושא מאמר נפרד.

חברים, אי הגשת דו"ח שנתי לרשות המסים גוררת אחריה קנסות ועיצומים כספיים משמעותיים ואף להגשת כתבי אישום פליליים כנגד מי שהיה חייב ולא הגיש דו"ח שנתי, או הגיש אותו באיחור ניכר.

 

הכותב, רו"ח ארז כהן ממשרד חגואל ושות' רואי חשבון המתמחה ברפואה עסקית

רפואה עסקית כוללת שירותי ראיית חשבון,ליווי פיננסי ופיתוח עסקי לרופאים

מאמר זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתכנו יעוץ או חוות-דעת