הפזיזות, הלא היא מהשטן..

בהתאם להודעת רשות המסים מיום 15.3.2017, מנהל רשות המסים דחה את מועד הדיווח כמפורט בחוק המיסוי על ריבוי דירות מיום 31.3.2017 ליום 30.6.2017.

לפיכך, בעלי שלוש דירות ומעלה יידרשו להגיש הצהרה לרשות המסים עם פירוט נכסיהם עד ליום 30.6.2017.

משמעות הדבר היא שכעת יש להמתין לדיון בבג"צ  אשר הוציא צו על תנאי לפיו על כנסת ישראל  לנמק עד ליום 23.3.2017 מדוע לא יבוטל פרק יב' לחוק ההתייעלות (מיסוי ריבוי דירות)  וזאת בשל פגם מהותי שנפל בהליך החקיקה.

אז סבלנות נעימה,לא להיקלע להחלטות חפוזות ולבחון כלכלית כל החלטה במונחים של עלות תועלת

הכותב, רו"ח ארז כהן ממשרד חגואל ושות' רואי חשבון המתמחה בא

רפואה עסקית כוללת שירותי ראיית חשבון,ליווי פיננסי ופיתוח עסקי לרופאים

 מאמר זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתכנו יעוץ או חוות-דעת