תדיר אנו נתקלים ברופאים שאינם מודעים לכללי הפקת חשבונית מס. אי הקפדה על כללים אלו עשוי להוביל לפסילת ספרים ע"י שלטונות המס ו/או ל"אבדן" תשלומי מקדמות מס - שני מצבים שאינם נעימים.
כבעל מקצוע חופשי נדרש הרופא להכיר שני מסמכים המתלווים לכל עסקה – "חשבונית מס" ו"קבלה".

ההבדל בין חשבונית עסקה לחשבונית מס:
חשבונית עסקה - היא דרישה לתשלום תמורה עבור השירות
חשבונית מס - בשונה מחשבונית עסקה,חשבונית המס מחייבת לשלם את מס העסקאות על פי חוק מע"מ
קבלה - כשמה,מעידה על קבלת התמורה

חובה על רופא להפיק קבלה מיד עם קבלת תקבולץ אי רישום תקבול עשוי להוביל לפסילת ספרי העסק ומכאן יידרש הרופא לוותר על בלוק אחד או שניים בחדר הניתוח.

חשבונית מס/קבלה- בדרך כלל מתבצעת הגבייה מהמטופל במעמד מתן השירות. לכן יכול הרופא להפיק חשבונית מס/קבלה המשלבת את חשבונית המס עם הקבלה. החוק קובע כי למטופל אין זכות לדרוש חשבונית מס לפני שהוא שילם עבור השירות.
ככל שלקוח מוסדי דורש לקבל חשבונית מס על מנת לשלם לרופא, תנסו לרצות את הלקוח בחשבונית עסקה בלבד ובכך נמנעתם מלממן את המע"מ עד למועד קבלת התמורה בפועל אשר לעתים אף מגיעה לאחר 90 יום.

טיפ קטן- בפנקס של "חשבונית מס/קבלה" אסור למחוק את המילים "חשבונית מס" בכדי להפוך את המסמך ל"קבלה" בלבד.

מס שנוכה במקור - כאשר לקוח מוסדי נדרש לנכות לך מס במקור, חשוב לפרט בחשבונית המס את המס שנוכה במקור, אחרת רואה החשבון שלך עשוי לאבד את המקדמה הזו. מומלץ מאוד כי נושא ניכוי מס במקור יודפס מראש בפנקס החשבוניות.

ביטול חשבונית - על מנת לבטל חשבונית מס יש לוודא כי החשבונית המקורית נמצאת ברשותנו,לרשום עליה באופן בולט "מבוטל" ולהצמיד אותה אל ההעתק אשר בפנקס החשבוניות.

חשבונית זיכוי - לא ניתן לבטל את החשבונית כאשר חשבונית המקור אינה ברשות הרופא. במצב זה ניתן להפיק חשבונית זיכוי ובמעמד מסירתה למטופל יש להחתימו על גב ההעתק אשר בפנקס החשבוניות.

קבלת תקבול מחוץ למקום העסק - כאשר הרופא מקבל תקבול מחוץ למקום העסק ואין ביכולתו להפיק קבלה, יש להקפיד כי התשלום ייעשה באמצעות צ'יק בלבד הרשום לפקודת העסק,נושא תאריך פירעון ונעשו עליו פעולות המונעות את סחירותו. רק במקרה זה ניתן לדחות את הפקת הקבלה, עד שמגיעים לקליניקה אבל לא יאוחר מהיום הבא.

אז חברים, בואו נקפיד על הכללים על מנת לאפשר לנו מעט שקט נפשי,לפחות בגזרה הזו.