בשנים האחרונות דיקור סיני הודגם במספר עבודות כטיפול יעיל להפגת כאבים אורתופדיים.

במאי 2016 ארגון קוקריין, ארגון המפרסם מחקרי רוחב הסוקרים מספר גדול של מחקרים, פרסם סקירה שהוכיחה כי דיקור סיני יעיל ובטוח לטיפול בבעיות צוואר שונות. המחקר סקר כ-27 ניסויים אקראיים מבוקרים שבדקו את השפעתו של הדיקור על בעיות צוואריות שונות:

3 ניסויים בדקו השפעה על כאבים כרוניים ואקוטיים עקב צליפת שוט (205 משתתפים), 5 בדקו השפעה על כאבי שריר- ורקמת חיבור (186 משתתפים), 5 בדקו השפעה על כאבים עקב שינויים מפרקיים (542 משתתפים), 6 בדקו השפעה על כאבים לא ספציפיים (4011 משתתפים), 2 בדקו השפעה על כאבים עקב לחץ על שורשי עצבים (43 משתתפים). 6 מתוכם בדקו כאבים סאב-אקוטיים עד כרוניים ממקור מכני (5111 משתתפים).

סה"כ הסקירה כללה 5462 משתתפים.

זרועות הביקורת בניסויים שנכללו בסקירה היו דיקור דמה (sham acupuncture), הנחשב לבעל השפעה לא ספציפית, טיפול לא אפקטיבי אחר או אי קבלת טיפול.

בסיכום הסטטיסטי המטה-אנליטי של תוצאות הניסויים הודגם כי השפעתו של הדיקור על עצמת הכאב ועל מגבלת התנועה עולה באופן מובהק על השפעת דיקור-הדמה לטווח הזמן הקצר
(standardized mean difference (SMD) - 0.23, 95% confidence interval (CI) -0.20 to -0.07; P value = 0.0006).
המשתתפים בקבוצות שקיבלו דיקור אמתי דיווחו על הקלה משמעותית בעצמת הכאבים ובמגבלות התנועה.

בדיון שנערך בתום המחקר ציינו החוקרים כי מבחינה אידאלית על סדרת טיפולים בדיקור להכיל 6 מפגשים לכל הפחות וכי מבחינה סטטיסטית קיים קשר ישיר בין מספר הפגישות לבין תוצאות הטיפול.

הסקירה הנוכחית מציינת מגמת שיפור ברמת המחקר שנעשה בתחום הדיקור ב10 השנים האחרונות. בשנת 2006 פרסם הארגון סקירה דומה בנושא שמסקנותיה לא הראו יתרון משמעותי לדיקור אמתי אל מול קבוצות הביקורת ואיכותם של המחקרים שנבדקו הייתה נמוכה עד מאד נמוכה. בסקירה הנוכחית זרועות הניסוי הדגימו יתרון לדיקור אמתי ואיכות המחקרים הוגדרה כבינונית, ואפילו כגבוהה באחד מהם.

מקור:
Trinh K, Graham N, Irnich D Et al. Acupuncture for neck disorders; Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 5. Art. No.: CD004870. DOI: 10.1002/14651858.CD004870.pub4.

ערך: ארבל עמירDip.C.Mי(IATCM)