חוג של איגוד רופאי העיניים בישראל: אובאיטיס

החוג לאוביאיטיס - Intra-ocular inflammation

יו"ר החוג: ד"ר מיכל קרמר, מנהלת שירות האובאיטיס, מחלקת עיניים, מרכז רפואי רבין

בחוג חברים רופאי עיניים אשר תחום עיסוקם העיקרי הינו טיפול בחולי אוביאיטיס.

מטרות חוג אובאיטיס
להגביר את המודעות וההכרות עם תחום מחלות האוביאיטיס, בקרב רופאי העיניים בבתי החולים ובקהילה, והציבור בישראל.

לשפר את הקשר עם רשויות הבריאות, ואת הבנתם את הצרכים המיוחדים של חולי האוביאיטיס, המוגדרת כ"מחלת יתום".

להתוות מדיניות טיפול, ו- preferred practice patterns, ולפעול למען הכללת תרופות לאוביאיטיס בסל הבריאות, גם בהעדר רישום באינדיקציה.

החוג נפגש 3 פעמים בשנה. פגישה אחת במסגרת הכנס השנתי של איגוד רופאי העיניים (החל מ- 2014).השנה התקיים המפגש ב- 2.2013 .
בשתי פגישות נוספות במסגרת מצומצמת של חברי החוג הקבועים, נערכים דיונים על חולים קשים, לאחר בדיקתם המשותפת. פורום זה חשוב להחלפת דעות, ייעוץ וגיבוש דרכי טיפול.