אודות האיגוד הישראלי לגסטרואנטרולוגיה ותזונה בילדים

האיגוד הישראלי לגסטרואנטרולוגיה ותזונה בילדים

הוקם כחלק מההסתדרות הרפואית בישראל על-ידי רופאים שראו את התחום של מחלות דרכי עיכול, מחלות כבד ותזונה בילדים כתחום מומחיותם.

יושבי הראש של האיגוד הישראלי לגסטרואנטרולוגיה ותזונה בילדים מאז הקמתו:

דינרי גבי
בוינובר יורם
אפרת ברוידא
רענן שמיר
שמעון רייף
פרופ' וילשנסקי מיכאל

מטרות האיגוד הישראלי לגסטרואנטרולוגיה ותזונה בילדים

• פיתוח התחום של מחלות דרכי העיכול והכבד ושל תזונה בילדים בישראל
• קידום החינוך של רופאים ושל מדענים בתחום מחלות דרכי עיכול, מחלות כבד ותזונה אצל ילדים
• ייעוץ לשלטונות הבריאות בישראל בתחום הגסטרו, הכבד והתזונה בקרב ילדים
• הפצת מידע רפואי לציבור הרופאים והחולים בישראל (כולל קווים מנחים)
• טיפוח קשרים מקצועיים עם איגוד הגסטרו (מבוגרים), עם חברות הבת של האיגוד ועם החברה הישראלית לחקר הכבד
• דאגה לחינוך רפואי ולפיקוח על הכשרת מתמחים בכל הקשור למחלות דרכי העיכול והכבד ולתזונה בקרב ילדים, כולל אחראיות על ההתמחות במחלות דרכי העיכול והכבד
• עידוד המחקר בגסטרואנטרולוגיה, מחלות כבד ותזונה
• שמירה על רמה מקצועית ואתית גבוהה של הגסטרואנטרולוגיה הקלינית ושל המחקר בתחום
• קשירת קשרים עם גופים גסטרואנטרולוגיים פדיאטריים בחו"ל וייצוג המקצוע כלפי חוץ וכלפי פנים
• ארגון כנסים מדעיים בגסטרואנטרולוגיה בארץ
• האיגוד יהיה הגוף המייצג את המומחים בגסטרואנטרולוגיה בפני המעבידים בנושא תנאי עבודתם דרך הר"י

חברי ועד האיגוד הישראלי לגסטרואנטרולוגיה ותזונה בילדים

יו"ר האיגוד: פרופ' וילשנסקי מיכאל
מזכירת האיגוד : ד"ר אילנה וינטראוב
גזברית האיגוד: ד"ר אישך אורלי
חבר ועד באיגוד: ד"ר אבי פכט