אודות האיגוד הישראלי לפסיכיאטריה של הילד והמתבגר Israel Child and Adolesccent Psychiatry Association

האיגוד הישראלי לפסיכיאטריה של הילד והמתבגר כולל כ-200 מומחים ומתמחים בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר. חברי האיגוד עובדים בבתי חולים פסיכיאטרים וכלליים, במרפאות בריאות הנפש ובקליניקות פרטיות.

מטרות האיגוד הישראלי לפסיכיאטריה של הילד והמתבגר

- קידום הפסיכיאטריה של הילד - מקצוע צעיר יחסית בארץ.
- גברת מודעות ציבור הרופאים והציבור בכלל לבריאות הנפש של ילדים ולרוך ביותר פסיכיאטרים של הילד והמתבגר.
- שמירה על רמה אתית ומקצועית, טיפוח קשרי חברות בין חברי האיגוד, ייצוג המקצוע בארץ ובחו"ל, וקשירת קשרים עם איגודים דומים בחו"ל.

פעילות ונקודות ציון

- קיום יום מחקרים בתחום אחת לשנה.
- כנסים מקצועיים בנושאים שונים 3-4 פעמים בשנה.
- סוף שבוע שנתי לחברי האיגוד לגיבוש מקצועי וחברתי.
- הושלם סילבוס מעודכן למקצוע.
- ועדת בחינות שינתה ועדכנה את בחינות שלב ב'.
- פעילות פרופסיונלית רבת-היקף בנושא הרפורמה בבריאותת הנפש, שכללה הכנת סל שירותים והשתתפות   בכל ישיבות ועדת המשנה של הכנסת שדנה בנושא.
- במשך שנתיים: חלוקת פרס כספי לחוקרים מצטיינים בעזרת תרומה שהתקבלה.
- הוצאת חברת אתיקה בפסיכיאטריה של הילד.
- תגובות בתקשורת ובכנסת בנושאי בריאות הנפש של ילדים ומתבגרים.


אתר הבית

חברי ועד האיגוד:

יו"ר האיגוד: ד"ר יעקב פולקביץ (רשום נכון באתר)

יו"ר נבחר: ד"ר יובל בלוך

מזכירה: ד"ר יעל סגל

גזבר: ד"ר אנטולי קוסוב

חברי האיגוד:

ד"ר עדי סלע

ד"ר אורי יצקר

ד"ר גיא שוסהיים

ד"ר שלומית צפריר

ד"ר חגי מעוז

נציג מתמחים:

ד"ר ליאון קולמן