ניירות עמדה AAO

הנחיות קליניות בנושאים דלקת הלחמית וניוון מרכז הראייה מזיקנה

נייר עמדה מטעם איגוד רופאי העיניים בנושא חשיפה לשמש והתפתחות ירוד בצעירים

IOL Implantation in Uveitis Patients

Herpes Simplex Virus Epithelial Keratitis

Nasolacrimal Duct Obstruction

Uveitis and Cataract Surgery

Preoperative Control of Uveitis

Cataract in the Adult Eye

Evidence-based Management of Resident-performed Cataract Surgery: An Investigation of Compliance with a Preferred Practice Pattern

Primary Open-Angle Glaucoma Suspect

A Critical Appraisal and Comparison of the Quality and Recommendations of Glaucoma Clinical Practice Guidelines