מחקרים

היתרונות של אסטרטגיות טיפול מוקדמות אפקטיביות בטרשת נפוצה

החוקרים ביקשו לבחון את העלות-תועלת של הדרדרות לעומת רצפי טיפול משני מחלה בסטרטגיות טיפול מוקדמות אפקטיביות

טרשת נפוצה (צילום: אילוסטרציה)

מטרת החוקרים הייתה להעריך את העלות-תועלת של הסלמה לעומת רצפי טיפול משני מחלה (disease-modifying treatment DMT) באסטרטגיות טיפול מוקדמות אפקטיביות (early highly effective treatment EHT).

אי ודאות לגבי השפעה בלתי פרופורציונלית על תקציבי שירותי הבריאות מגבילה את היישום של EHT בטרשת נפוצה.

באמצעות גישה בריאותית-כלכלית, החוקרים ניתחו יתרונות בריאותיים (הפחתת שיעור הישנות, מניעת נכות), DMT ישיר/עקיף ועלויות חברתיות של הסלמה לעומת רצפי EHT DMT. בניתוחי תרחישים, החוקרים אפשרו (1) שימוש מוקדם יותר ב-alemtuzumabי(ALE) ו-(2) טיפול חוזר יחיד עם קלדריבין (CLA).

תוצאות המחקר הדגימו שהיחס בין עלויות ושנות חיים מותאמות לאיכות (quality-adjusted life years QALY) עבור רצף ה-EHT וההסלמה החסכוני ביותר מביא ליתרון בריאותי דומה עם עלויות גבוהות יותר וגם QALY גבוה יותר הקשורים ל-EHT לעומת אסטרטגיית הסלמה. שימוש מוקדם יותר ב-ALE הוא חסכוני יותר מאשר בזמנים מאוחרים יותר, אפילו כאשר מחמיר את ההשפעה של תופעות הלוואי שלו פי עשרה. טיפול חוזר עם CLA היה חסכוני יותר הן ברצפי הסלמה והן ברצפי EHT.

החוקרים הסיקו כי רצפי EHT מסוימים חסכוניים באותה מידה כמו רצפי הסלמה וסביר להניח שיביאו ליותר בריאות בעלויות נוספות שאינן בטוחות. יחס העלות-תועלת הטוב של CLA ו-ALE מצביע על כך שיישום רחב יותר של טיפולים יעילים במחירים סבירים יכול לקדם את העלות-תועלת הן בגישות EHT והן בגישות ההסלמה.

מקור:

Smets I, Versteegh M, Huygens S, Wokke B, Smolders J. Benefits of early highly effective versus escalation treatment strategies in relapsing multiple sclerosis estimated using a treatment-sequence model. Multiple Sclerosis Journal. 2024;0(0). doi:10.1177/13524585241258692

נושאים קשורים:  מחקרים,  טרשת נפוצה התקפית,  עלות-תועלת,  טיפול משנה מהלך מחלה,  טרשת נפוצה
תגובות